Pašvaldībā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PREIĻU SAIMNIEKS”, reģ. nr. 47703001720 aicina pieteikties pretendentus uz amata vakanci REFERENTS/–E (profesijas kods 2422 04).

Prasības:

 • pirmā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
 • juridisko dokumentu (līgumi, vienošanās, pretenzijas u.c.) sagatavošanas prasmes;
 • prasme analizēt tiesisku darījumu dokumentus;
 • precizitāte, augsta atbildības sajūta, spēja strādāt dinamiskā vidē;
 • valsts valodas prasmes atbilstošas C līmeņa 1.pakāpei;
 • labas MS Office lietotāja prasmes.

Galvenie darba pienākumi:

 • gatavot līgumus, to grozījumus, vienošanās, pretenzijas, kas saistītas ar saimniecisko darbību, veikt nepieciešamās korekcijas un izmaiņas;
 • vērtēt līgumu atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • līgumu (saimnieciskās darbības, celtniecības un kapitālā remonta, atkritumu savākšanas no juridiskām personām) reģistrēšana;
 • gatavot informāciju, tajā skaitā, informatīvos materiālus un dokumentu projektus;
 • piedalīties iekšējo normatīvo dokumentu izstrādē;
 • gatavot atbildes uz fizisku, juridisku personu iesniegumiem.

Mēs piedāvājam:

 • atalgojumu bruto 900 EUR;
 • sociālās garantijas, stabilitāti un atsaucīgus kolēģus;

Līgums: darbinieka amats uz nenoteiktu laiku

Darba laika veids: normāls darba laiks

Darba vietas adrese: Liepu iela 2, Preiļi

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV (dzīves apraksts);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītības dokumentu kopijas.

Pieteikumu vakancei iesniegt līdz 2023. gada 20. janvārim  Liepu ielā 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, vai iesūtīt e-pastā: psaimnieks@preili.lv ar norādi “Referents/-e”. Sīkāka informācija par vakanci, zvanot pa tālr. +371 26595354.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PREIĻU SAIMNIEKS” informē, ka: 1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi; 2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PREIĻU SAIMNIEKS”, kontaktinformācija: Liepu iela 2, Preiļi, LV-5301. Papildus informāciju par personas datu apstrādi Jūs varat iegūt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PREIĻU SAIMNIEKS” tīmekļvietnē.