Pašvaldībā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „PREIĻU SAIMNIEKS”, reģ.Nr.47703001720, aicina pieteikties pretendentus uz amata vakanci “NAMU PĀRVALDNIEKS/-CE” (profesijas kods 3334 12).

Prasības:

 • augstākā profesionālā izglītība ar kvalifikāciju “Namu pārvaldnieks”, kas atbilst ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim;
 • pārzināt normatīvos aktus, kas nosaka namu pārvaldīšanas kārtību;
 • spēja sastādīt ar namu pārvaldnieka darbību saistītus finanšu un juridiska rakstura dokumentus;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu un nodrošināt tā izpildi noteiktā termiņā;
 • valsts valodas prasmes atbilstoši C līmeņa 1. pakāpei;
 • labas MS Office lietotāja prasmes.

Galvenie darba pienākumi:

 • organizēt sabiedrības pārvaldīšanā nodoto daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • organizēt un veikt dzīvojamo māju, to būvkonstrukciju un inženiertehnisko sistēmu apsekošanu, uzraudzību un tehnisko apkopi;
 • nodrošināt un veikt dzīvojamo māju remonta, rekonstrukcijas un renovācijas darbu plānošanu, izpildes organizēšanu un kontroli;
 • nodrošināt darbu izpildi, kas saskaņā ar pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumiem veicami pārvaldniekam;
 • pārstāvēt sabiedrību, tiekoties ar namu īpašniekiem, piedalīties dzīvokļu īpašnieku kopības sapulcēs;
 • izskatīt iedzīvotāju priekšlikumus un sūdzības, kas saistītas ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

Mēs piedāvājam:

 • atalgojumu bruto 1200 EUR;
 • sociālās garantijas, stabilitāti un atsaucīgus kolēģus;

Līgums: darbinieka amats uz nenoteiktu laiku

Darba laika veids: normāls darba laiks

Darba vietas adrese: Liepu iela 2, Preiļi

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV (dzīves apraksts);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītības dokumentu kopijas.

Pieteikumu vakancei iesniegt līdz 2023. gada 20. janvārim Liepu ielā 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, vai iesūtīt e-pastā: psaimnieks@preili.lv ar norādi “NAMU PĀRVALDNIEKS/-CE”. Sīkāka informācija par vakanci, zvanot pa tālruni +371 29258316.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PREIĻU  SAIMNIEKS” informē, ka: 1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi; 2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PREIĻU SAIMNIEKS”, kontaktinformācija: Liepu iela 2, Preiļi, LV-5301. Papildus informāciju par personas datu apstrādi Jūs varat iegūt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PREIĻU SAIMNIEKS” tīmekļvietnē.