Iedzīvotājiem

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” aicina iedzīvotājus aktīvāk izmantot Preiļu novada pašvaldības finanšu atbalstu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai. Līdzfinansējuma apjoms sastāda līdz pat 90 % no darbu izmaksām dažādu labiekārtošanas darbu veikšanai.

Saskaņā ar Preiļu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/21, kas regulē pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošanai, atbalstāmas sekojošas darbības – brauktuvju, ietvju, stāvlaukumu jaunbūve, pārbūve, atjaunošana, esošā seguma remonts, apgaismojuma jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana, lietus ūdeņu savākšanas sistēmas atjaunošana vai izbūve mājai piesaistītajos zemesgabalos, bērnu rotaļu laukumu, soliņu, atkritumu urnu, atkritumu konteineru un to nojumju, laukumu, zālienu jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana, kā arī būvprojekta izstrādei.

Viena projekta iesnieguma kopējais atbalstāmais finansējuma apmērs ir 14 tūkstoši eiro. Uz līdzfinansējumu var pretendēt kā dzīvokļu īpašnieku nodibināta kooperatīvā sabiedrība, biedrība vai cita reģistrēta dzīvokļa īpašnieku apvienība, tā arī SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” pārvaldībā esošo daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopība.  

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” uzsver, ka šī ir lieliska iespēja daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem izrādīt iniciatīvu, un, domājot ilgtermiņā par savu kopīpašumu, kurā dzīvo, padarīt apkārtējo vidi drošāku un pievilcīgāku.

Šobrīd interesi par projektu ir izrādījušas divas mājas - pēc daudzdzīvokļu mājas A. Upīša ielā 1 dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemtā lēmuma par dalību šajā projektā, tiek uzsākta dokumentācijas sagatavošana projekta iesniegšanai pašvaldībā. Savukārt A. Upīša ielas 3 dzīvokļu īpašnieku kopība pašlaik ir lēmuma pieņemšanas procesā. Katra māja ir kā atsevišķi projekta iesnieguma iesniedzēji, lai arī plānotie darbi mājām piesaistītajos zemes gabalos ir vienādi:

  • esošā asfalta seguma frēzēšana;
  • bedrīšu aizbēršana, pieblietēšana ar atfrēzi;
  • karstā asfalta seguma uzklāšana.

Lai iegūtu plašāku informāciju un skaidrojumu par projekta nosacījumiem, pieteikšanos un citu svarīgu informāciju, aicinām sazināties ar SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” namu pārvaldnieci Guntu Āboliņu, tālrunis: +371 28080479, e-pasts: gunta.abolina@preili.lv, vai ierodoties klātienē, Liepu ielā 2, Preiļos, iepriekš saskaņojot apmeklējuma laiku.

Darba laiks: darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 (pusdienu pārtraukums 12.00-13.00).