Iedzīvotājiem
Aicina izmantot ALTUM atbalstu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai

Jau kopš aizvadītā gada decembra Attīstības finanšu institūcija ALTUM uzsākusi jaunas daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai un pārejai uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu atbalsta programmas īstenošanu. Tā tiek finansēta no Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda un pieejamais programmas finansējums ir 57,2 miljoni eiro.

Programma paredz segt līdz pat 49 % no kopējām energoefektivitātes projekta attiecināmām izmaksām bez pievienotās vērtības nodokļa (kapitāla atlaide). Finansējumu projekta īstenošanai var iegūt, piesakoties bankas aizdevumam, vai bankas atteikuma gadījumā Altum aizdevumam. Programmas būtiskākais ieguvums - siltumenerģijas patēriņa samazinājums mājā, līdz pat 50 %, realizēt mājas atjaunošanas pasākumus kompleksi: veikt ēkas ārējo konstrukciju un inženierkomunikāciju atjaunošanu, būtiski uzlabojot iedzīvotāju labklājību, kā arī celt nekustamā īpašuma vērtību.

Šobrīd Preiļu pilsētas iedzīvotāji, rūpējoties par savu kopīpašumu ilgtermiņā, arvien vairāk sāk izrādīt interesi par šo programmu, jo, jāatzīst, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju fondam Preiļos ir vērojamas nolietojuma pazīmes, līdz ar to pozitīva lēmuma pieņemšana atrisinātu daudzas jau sen samilzušās problēmas. Lai dzīvokļu īpašnieki vienotos par dalību programmā un energoefektivitātes projekta sagatavošanas uzsākšanu un vēlāk jau arī tā realizāciju, sākotnēji nepieciešams sasaukt mājas kopsapulci, kuras laikā jāpieņem pozitīvs lēmums (nepieciešami vismaz 50 % dzīvokļu īpašnieku balsu + 1 balss).

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” kā daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājs aicina iedzīvotājus būt aktīviem un atbildīgiem pret savu īpašumu, pieņemt lēmumu par sava nama atjaunošanu un saglabāšanu.

Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku un iedzīvotāju ērtībām, kuri vēlas uzlabot ēkas energoefektivitāti, ALTUM ir izveidota 12 soļu karte kapitāla atlaides saņemšanai. Ar to var iepazīties ŠEIT.

Kontaktinformācijai: SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” namu pārvaldniece Gunta Āboliņa, tālrunis +371 28080479, e-pasta adrese gunta.abolina@preili.lv
Foto: altum.lv