Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Aicinām iepazīties ar daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas maksas uzkrājumu uz 31.12.2019., apsekošanas aktiem un uzturēšanas darbu plāniem 2020. gadam!

Māju vecākie un dzīvokļu īpašnieki aicināti iepazīties ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksas uzkrājumu uz 31.12.2019., apsekošanas aktiem, kā arī uzturēšanas darbu plāniem 2020. gadam.

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, šos dokumentus varēs saņemt TIKAI elektroniski, nosūtot uz psaimnieks@preili.lv parakstītu iesniegumu.

Atgādinām, ka šajos dokumentos ir norādīti katrai mājai ieteicamie remontdarbi, taču iedzīvotāji var lemt arī par citiem darbiem, kas viņiem šķiet nepieciešami – ja dzīvokļu īpašniekiem ir priekšlikumi par mājas renovāciju vai uzlabojumiem, tos var rakstiski iesniegt SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”.

Noteiktā apsaimniekošanas maksa 2020. gadā mainīta netiek. Remontdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās tiek veikti pēc dzīvokļu īpašnieku vairākuma ierosinājumiem apsaimniekošanas līdzekļu ietvaros. Taču, ja plānoto remontdarbu tāme pārsniedz uzkrājuma līdzekļus, apsaimniekošanas maksa, saskaņojot ar dzīvokļu īpašniekiem, var tikt paaugstināta.

Inga Krekele,
SIA “Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste