Iedzīvotājiem

Kā jau iepriekš informējām, sākot ar šī gada 1. novembri SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” uzsāks sadzīves atkritumu apsaimniekošanu bijušajā Riebiņu novada un Aglonas pagasta teritorijā, pamatojoties uz pašvaldības deleģējuma līgumu, tādā veidā nodrošinot visiem Preiļu novada iedzīvotājiem vienotu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un nosacījumus.

Atvieglojot līgumu slēgšanas procesu, SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” pārstāvji dosies izbraukumos uz pagastiem, lai uz vietas noslēgtu līgumu ar tiem iedzīvotājiem, kuriem ērtāk to izdarīt uz vietas, kuriem nav iespējams ierasties Preiļos, vai arī parakstīt līgumu elektroniski.

Līguma noslēgšanas iespējas:

 • Elektroniska līguma parakstīšana ar drošu elektronisko parakstu – sazināties elektroniski, rakstot uz psaimnieks@preili.lv, norādot fiziskas/juridiskas personas datus, tālruņa numuru, mājsaimniecības adresi, kurā nepieciešams pakalpojums, esošā konteinera tilpums, atkritumu izvešanas biežums;
 • Līguma noslēgšana klātienē, Liepu ielā 2, Preiļos, otrajā stāvā (iepriekš saskaņojot)
 • Izbraukumi uz pagastu pārvaldēm:
  • 24. oktobrī plkst. 9.0–15.00 Silajāņu pagasta pārvaldes ēkā;
  • 25. oktobrī plkst. 9.00–15.00 Stabulnieku pagasta pārvaldes ēkā;
  • 26. oktobrī plkst. 9.00–15.00 Galēnu pagasta pārvaldes ēkā;
  • 27. oktobrī plkst. 9.00–15.00 Sīļukalna pagasta pārvaldes ēkā;
  • 30. oktobrī plkst. 9.00–15.00 Aglonas pagasta pārvaldes ēkā;
  • 31. oktobrī plkst. 9.00–15.00 Riebiņu pagasta pārvaldes ēka.

Kontaktinformācijai: Atkritumu apsaimniekošanas daļa, tālr. +371 29420721, e-pasta adrese ps.atkritumi@preili.lv

Informāciju sagatavoja

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sigita Āboliņa