Iedzīvotājiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un apstiprinājusi atkritumu apsaimniekošanas SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (SIA “AADSO”) sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu. No šī gada 1. augusta, jaunais tarifs ar dabas resursu nodokli, salīdzinot ar pagaidām spēkā esošo tarifu, būs par 63 % lielāks.

Kā norāda SPRK, viens no iemesliem, kas sekmējis izmaksu pieaugumu, ir kopējais cenu kāpums valstī, tāpēc ar spēkā esošo tarifu vairs nav iespējams nosegt faktiskās pakalpojuma sniegšanas izmaksas, t. sk. specializētās transporta tehnikas, iekārtu ekspluatācijas, personāla un citas izmaksas. Tāpat izmaksas ietekmējis arī tas, ka depozīta sistēmas darbības ietekmē samazinājies atkritumu poligonā pieņemtais nešķiroto sadzīves atkritumu apjoms, kā arī šo atkritumu sastāvā ir mazāks otrreizējai pārstrādei atšķirojamo materiālu īpatsvars.

Plašāks SPRK skaidrojums pieejams ŠEIT.

Šobrīd nešķiroto sadzīves atkritumu tarifs, kas tiek piemērots Latgales reģionā esošajiem atkritumu apsaimniekotājiem, kas ieved atkritumus atkritumu poligonā “Cinīši”, tajā skaitā SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”, ir 70,86 EUR/t (pie DRN likmes 95 EUR/t, kas stājās spēkā 2023. gada 1. janvārī), taču no 1. augusta tarifs būs 115,35 EUR, pie tādas pašas DRN likmes), bez pievienotās vērtības nodokļa.

Ņemot vērā  atkritumu apsaimniekošanas tarifa sadārdzinājumu SIA “AADSO”, mainīsies sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un izvešanas maksa arī SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” un  AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” klientiem. Precīzāku informāciju sniegs pakalpojuma sniedzējs. Svarīgi atzīmēt, ka Preiļu novada iedzīvotājiem un uzņēmumiem šī maksa tiek palielināta tikai pamatojoties uz SIA “AADSO” pakalpojuma tarifa sadārdzinājumu, SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” izmaksu daļa netiek mainīta. 

Aktuālā informācija par pašlaik spēkā esošo tarifu un papildu informācija pieejama ŠEIT.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Grāmatvedības daļa veica aprēķinu, pamatojoties uz SIA “AADSO” sniegto informāciju par aktualizētajiem SIA “AADSO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem, kas stāsies spēkā no 2023. gada 1. augusta, un saskaņā ar 2018. gada 21. augusta MK noteikumiem Nr.537 “Sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecības mērījumu veikšanas kārtība un nosacījumi”.