Nevalstiskajās organizācijās

17. novembra rīts atausa vējains un drēgns, tikai dažas sniega pārslas mēģināja apsegt zemi baltu. Ar to pietika, lai arī cilvēku prātus un garastāvokli padarītu gaišāku.

Šajā dienā notika Preiļu novada Pensionāru biedrības atklātā svinīgā valdes sēde -sapulce. Ir Corona vīrusa -19 pandēmijas laiks, tāpēc sēde notiek neparastos apstākļos – Preiļu pilsētas parkā uz atjaunotās saliņas. Drīkst pulcēties tikai 50 cilvēkiem.

Rīta cēlienā drīz jau sāk ierasties ielūgtie seniori. Baltā sniega sega, baltie soliņi un baltais saliņas noformējums sasaucas ar balto galdautu, ar galdu, kur viss sagādāts svētku noskaņai. To papildina arī sarkanbaltsarkanais karodziņš uz galda. Svētku svinīgā sēde var sākties.

Ar pacilātību izskan Valsts himna “Dievs, svētī Latviju!” Interesantu lekciju- pārskatu “Mūsu Latvijai – 102” sagatavojusi un nolasa Anna Lāce. Senioru vokālais ansamblis “Virši” sveic klātesošos ar dziesmām “Māte  Latvija” un “Manai zemītei”.

Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja Marija Briška apsveic visus svētkos. Novēl veselību, izturību un stiprumu. “Stiprā valstī jādzīvo stipriem cilvēkiem!” tā viņa teic. Izsaka pateicību un apsveic ar nelielām veltēm seniorus, kuri ir aktīvi, brīvprātīgi un nesaudzīgi piedalās senioru pasākumos, ar savu attieksmi un darbu atbalsta tos. Izsaka paldies par darbošanos  sabiedrības, savas tautas labā. Šis veikums nav mazs. To nevar nepamanīt.

Kafijas pauzes laikā var baudīt kafiju vai karstu tēju, mieloties ar sagādātajiem našķiem, ar 2 kliņģeriem – sāļo un saldo, ar spēka maizītēm. Šķiet, ka sīkums, bet tas ienes sirdī svētku noskaņu, uzlabo savstarpējo saskarsmi.

Vēsais dzestrums pārvēršas siltās sarunās par katra devumu Latvijas stiprumam, tās izaugsmei. Visi klātesošie pateicas valdei par sagādātajiem svētkiem, par laba vēlējumiem viens otram.

Pasākuma apmeklētāji pateicas valdes priekšsēdētājai Marijai Briškai par brīnišķīgo ideju atzīmēt svētkus, par katra seniora novērtējumu, darba redzējumu.

Paldies Preiļu novada domei, sponsoriem, kas atbalstīja šo iniciatīvu, sarūpēja svētkus. Labu vārdu un darbu nekad nav par daudz!

Marija Volkova,

valdes locekle