Senioriem

Pateicoties dažu frizieru atbalstam, pensionāriem ir radusies iespēja no maija izmantot sieviešu friziera bezmaksas pakalpojumus. Preiļu novada Pensionāru biedrība aicina maznodrošinātos un trūcīgos pensionārus nākt uz biedrību Preiļos, Aglonas ielā 1A un pieteikties, lai izmantotu šo pakalpojumu. Frizētava atrodas pašā pilsētas centrā, Aglonas ielā.

Tāpat biedrībā turpinās akcija “Nāc, parunāsim!”. Daudzi cilvēki jau ir izmantojuši šo iespēju. Dzīvojam sarežģītā, daudzu pārmaiņu laikā, tāpēc senioriem, pārsvarā vientuļajiem, šāda komunikācija, saruna un izveidojušos problēmu risināšana ir ļoti pieprasīta, vajadzīga, pat nepieciešama. Bieži vien šī saruna ieilgst.  Cilvēki vienmēr aiziet ar atvieglojumu sirdī, jo dalīta bēda ir pusbēda.  Svarīgi ir ieklausīties katrā cilvēkā, just līdzi, palīdzēt atrast īsto ceļu, pa kuru iziet caur grūtajiem laikiem konkrētajā laikā un vietā. Laime ir sirdi pret sirdi dot, sev prieku citu priekā iemantot, sajust, ka pasaulei esi vajadzīgs!

Informāciju sagatavoja

Preiļu novada Pensionāru biedrības
valdes priekšsēdētāja Marija Briška