Lauksaimniekiem Iedzīvotājiem
Seminārs “Egļu astoņzobu mizgrauža izplatības riski, ierobežošanas pasākumi”

KAS? Seminārs – EGĻU ASTOŅZOBU MIZGRAUŽA IZPLATĪBAS RISKI, IEROBEŽOŠANAS PASĀKUMI

KUR? Īpašumā “Pilskalns”, Preiļu pagastā, Preiļu novadā, kad. nr. 76580040061

KAD? 10. martā plkst. 15.30

KAM? Meža īpašniekiem, pašvaldības darbiniekiem, studentiem, mācībspēkiem u. c. interesentiem

Pieteikšanās: Astrīda Rudzīte, tālr. +371 26410476, e-pasta adrese: astrida.rudzite@mkpc.llkc.lv

Seminārā:

Meža sanitārā stāvokļa apsekošana Egļu astoņzobu migrauža invadēto egļu atpazīšana Pasākumi kaitēkļa ierobežošanai konkrētajā īpašumā, praktiski ieteikumi meža īpašniekiem Egļu astoņzobu mizgrauža raksturojums Egļu astoņzobu mizgrauža izplatības riski reģionos

Vairāk informācijas: https://saite.lv/yWXft

Dalība seminārā ir bez maksas!

Informāciju sagatavojusi
Meža konsultāciju pakalpojumu centra
Mežsaimniecības projektu vadītāja
Līga Solosteja