logo

Projekta “Jauniešu domes LĪDZDALĪBAS STARTUP” ietvaros aizvadīti vairāki nozīmīgi notikumi un aktivitātes, būtiski sekmējot jauniešu iesaisti sabiedriskajos procesos un viņu kompetenču attīstību.

Projekts savu gaitu uzsāka ar pieredzes apmaiņas braucienu pie Līvānu novada Jauniešu domes. Šī vizīte sniedza iespēju Preiļu jauniešiem iepazīties ar Līvānu jauniešu darba metodēm, dalīties pieredzē un iegūt jaunas idejas, ko varētu izmantot savā darbā. Pieredzes apmaiņas laikā tika diskutēts par dažādām iespējām un izaicinājumiem, ar kuriem sastopas jauniešu domes, un meklēti risinājumi, kā efektīvāk veicināt jauniešu līdzdalību vietējā pašvaldībā.

Jauniešiem bija iespēja tikties ar uzņēmēju Kristīni Nicmani, kura projekta ietvaros dalījās ar savu pieredzi un zināšanām uzņēmējdarbības jomā. Šī tikšanās sniedza jauniešiem praktiskas iemaņas un iedvesmu uzņēmējdarbībai, kā arī padziļināja izpratni par biznesa pasauli un tās izaicinājumiem. Tāpat arī sarunu laikā jaunieši attīstīja savu radošumu un ieguva jaunas prasmes, darbojoties ar mālu.

Lai veicinātu komandas garu un radošumu, projekta dalībnieki piedalījās picu gatavošanas meistarklasē. Šī aktivitāte ne tikai nodrošināja jautru un neformālu vidi, kurā jaunieši varēja izpausties, bet arī mācīja praktiskas iemaņas un sadarbību. Šādas neformālās aktivitātes ir būtiskas, lai stiprinātu savstarpējās attiecības un veidotu vienotu komandu. Meistarklases laikā jaunieši iepazinās ar SIA “Picu Bode” īpašniekiem, kuri jauniešus iepazīstināja ar uzņēmējdarbības procesiem.

Svarīgs projekta notikums bija tikšanās ar vietējiem deputātiem pasākumā “Deputāta labā roka”. Šīs tikšanās laikā jaunieši varēja veidot tiešu komunikāciju ar vietējās pašvaldības pārstāvjiem, izteikt savas idejas un priekšlikumus, kā arī iegūt labāku izpratni par politikas veidošanas procesiem. Šādas tikšanās stiprina saikni starp jauniešiem un pašvaldību, veicinot atvērtu un iekļaujošu sabiedrību.

Vēl viena nozīmīga aktivitāte bija diskusija par orientēšanās spēles izveidi Preiļu parkā. Jaunieši aktīvi piedalījās ideju ģenerēšanā un plānošanā, kā arī meklēja veidus, kā šī spēle varētu kļūt par interesantu un izglītojošu piedzīvojumu vietējai sabiedrībai. Šis projekts ne tikai veicina jauniešu radošumu, bet arī viņu iesaisti sabiedrības dzīvē un vietējās kopienas attīstībā.

Projekta “Jauniešu domes LĪDZDALĪBAS STARTUP” līdzšinējā gaitā ir gūti nozīmīgi panākumi jauniešu iesaistes veicināšanā un viņu prasmju attīstībā. Projekts demonstrē, kā jaunieši var aktīvi piedalīties sabiedrības dzīvē un veicināt pozitīvas pārmaiņas savā kopienā. Turpmākajos projekta posmos plānotas vēl daudzas citas aktivitātes, kas turpinās stiprināt jauniešu līdzdalību un attīstīt viņu kompetences.

Projekts Nr. 2023-3-LV02-KA154-YOU-000177400  “Jauniešu domes LĪDZDALĪBAS STARTUP” tiek īstenots programmas ERASMUS+ ietvaros laika periodā no 2024.  gada 1.  janvāra līdz 2025.  gada 30. jūnijam.

Projektu finansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie uzskati un viedokļi ir tikai autoru uzskati un viedokļi un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras uzskatus un viedokļus.

Informāciju sagatavoja

Sintija Ančeva

Vadītāja, Jaunatnes lietu speciāliste
sintija.anceva [at] preili.lv