Nevalstiskajās organizācijās

26. oktobrī Preiļu novada Pensionāru biedrībā kuplā skaitā pulcējās pensionāri, lai aprunātos un atcerētos notikumus tālajā bērnībā. Lielie darbi dārzos pabeigti, ir drūmas, lietainas rudens dienas, tāpēc turpinām akciju “Nāc, parunāsim!” (vada Marija Briška). Akcija šobrīd ir pieprasīta, un tās mērķis ir integrēt sabiedrībā vientuļos seniorus.

Stāstījumu par tēmu “Reiz bērnībā…” papildināja līdzi paņemtās fotogrāfijas. Cik bērnības sapņi ir jauki! Tos vienmēr atceramies ar mīļumu un gaišu skatu uz turpmāko dzīvi… “Ak bērnība, cik labi, ka tu atnāc ciemos, kad tevis mana sirds tik ļoti alkst. Ak, bērnība, cik jauki, ka tu esi līdzās un dāvā to, kas aizmirsts bija sen…,” tā teica Marija Briška. Katrs stāstījums atšķīrās ar savu individualitāti. Kādam tas ir bijis kara laiks, kādam grūtie pēckara gadi. Lai nu kā, bet blēņas arī tika darītas, kā jau bērnībā. Cik prieka un smieklu par nogriezto matu pīni, par izdarībām ar dzīvniekiem, par izsistiem logu stikliem, kā arī citām nerātnībām. Atcerējās arī par labajiem darbiem, izpalīdzību, par dziedātajām tā laika dziesmām, kuras tika nodziedātas. Atmiņas izraisīja emocionālus pārdzīvojumus.

Jāatzīmē, ka tas bija sava veida integrācijas pasākums. Tajā piedalījās dažādu tautību pārstāvji.  Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja Marija Briška uz pasākumu bija ielūgusi seniores no Ukrainas, kuras, sakarā ar karu Ukrainā, dzīvo Preiļos. Arī viņas dalījās ar savām bērnības atmiņām, kas bija līdzīgas tā laika bērniem.

Sarūpētā tēja, sirsnīgās sarunas, vokālā ansambļa “Virši” muzikālais apsveikums sildīja dalībnieku sirdis.

Klātesošie  rosināja un lūdza šāda veida pasākumus organizēt arī turpmāk. Lai skaistas dienas seko viena otrai!

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada
Pensionāru biedrības valde