Preiļu novadā

23. septembrī Preiļu novadu vizītē apmeklēja satiksmes ministrs Tālis Linkaits. Preiļu novada pašvaldībā ministrs tikās ar domes deputātiem un speciālistiem. Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrais vietnieks Klavdija Zarāne ar prezentācijas palīdzību sniedza nelielu ieskatu par novadu, iepazīstināja ministrijas pārstāvjus ar realizētajiem un šobrīd aktīvajiem infrastruktūras projektiem. Klātesošie deputāti un pašvaldības pārstāvji informēja ministru par pašvaldības teritorijā esošo ceļu stāvokli un nepieciešamajiem uzlabojumiem.

Tikšanās laikā satiksmes ministrs ar novada pašvaldības deputātiem un speciālistiem pārrunāja nepieciešamību uzlabot novada un pagastu centru ceļu savienojumus, veloceļu izbūvi un satiksmes drošības risinājumus vairākos novada ceļu posmos.

Ministrs informēja, ka pašlaik “Latvijas Valsts ceļi” gatavo veloceļu attīstības plānu, kura ietvaros būs iespējama velo infrastruktūras izbūve reģionos, tai skaitā, nākamajā ES fondu finansējuma plānošanas periodā veloceļu attīstībai paredzēti 23 miljoni eiro.

Sarunas laikā satiksmes ministrs uzsvēra, ka kopējais finansējuma deficīts ceļu remontdarbiem lēšams ap četriem miljardiem eiro, tāpēc, piešķirot līdzekļus ceļu atjaunošanai, ir jāvērtē prioritātes, vispirms uzturot atbilstošā kvalitātē ceļus, kas ir  ar augstāku nozīmīgumu iedzīvotājiem un augstāku satiksmes intensitāti. Tāpēc šogad valdības papildus piešķirtie 75 miljoni eiro ceļu remontdarbiem ir bijis nozīmīgs atbalsts ceļu nozarei. Latgales reģionā šīs papildu programmas ietvaros remontdarbi notikuši vai vēl turpinās 17 ceļu posmos par vairāk nekā 16 miljoniem eiro.

Pēc tikšanās pašvaldībā ministrs klātienē iepazinās ar Preiļu novada attīstībai nozīmīgākajiem valsts iestāžu kompetencē esošajiem ceļu posmiem, kuru sakārtošanai prioritāri nepieciešams finansējums: ceļa V738 posmu Pieniņi-Smelteri un ceļa V749 posmu Aizkalne-Babri.  Vizītes noslēgumā Tālis Linkaits apskatīja arī jaunizbūvēto Rietumu ielu.