Izglītībā

Saskaņā ar Valsts izglītības satura centra 24.08.2022. rīkojumu Nr.25.1.-04/43 “Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2022./2023. mācību gadā”, Preiļu novadā notika 14. valsts olimpiāžu 2. posms. Kopējais dalībnieku skaits - 352 skolēni no deviņām izglītības iestādēm.

Novada posmā iegūtas 129 godalgotas vietas, t. sk. 1. vieta - 39 skolēniem, 2. vieta - 33 skolēniem, 3. vieta - 33 skolēniem, Atzinība - 24 dalībniekiem.      

Kopvērtējumā Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas skolēniem 2. posmā (novada) piešķirta 61 godalgota vieta, Preiļu 2. vidusskolai - 8, Preiļu 1. pamatskolai – 25, Pelēču pamatskolai – 4, Aglonas vidusskolai – 6, Aglonas Katoļu ģimnāzijai – 2, Riebiņu vidusskolai – 6, Galēnu pamatskolai – 6, Vārkavas pamatskolai - 11 godalgotas vietas.

Apsveicam deviņus izglītojamos, kuri ar visaugstākajiem rezultātiem novada posma olimpiādēs tika izvirzīti un piedalījās valsts 3. posma olimpiādēs septiņos mācību priekšmetos - angļu valodā, bioloģijā, vēsturē, ekonomikā, matemātikā, ģeogrāfijā, latviešu valodā un literatūrā.

3. posma olimpiādēs Rīgā piedalījās: angļu valodā - Daniels Danilovičs (skolotāja Anna Verza), ekonomikā - Markus Martinkus (skolotāja Zenta Juranča), matemātikā - Dāvis Krūmiņš (skolotāja Sintija Ančeva), matemātikā - Sofja Kirillova (skolotāja Iluta Kotāne), ģeogrāfijā - Ričards Matīss Āriņš (skolotāja Vija Caune), latviešu valodā un literatūrā - Sofja Kirillova (skolotāja Ingūna Patmalniece) no Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas; vēsturē - Valērija Dementjeva (skolotāja Dace Kiuleniece), latviešu valodā un literatūrā - Undīne Stalidzāne (skolotāja Anda Anspoka) no Preiļu 1. pamatskolas; bioloģijā - Vadims Kozlovs (skolotāja Marija Lukjanoviča) no Aglonas vidusskolas; latviešu valodā un literatūrā - Annija Leikuma (skolotāja Anita Vaivode) no Aglonas Katoļu ģimnāzijas.

Pateicība skolotājiem par ieguldīto darbu izglītojamo sagatavošanā mācību priekšmetu olimpiādēm. Saskaņā ar Preiļu novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanas kārtību, godalgoto vietu ieguvēji saņems Preiļu novada Izglītības pārvaldes Diplomus, Atzinības un naudas balvas.

Informāciju sagatavoja

Evelīna Visocka

Izglītības darba speciāliste, Metodiskā darba speciāliste - 206.kabinets
evelina.visocka [at] preili.lv