Pašvaldībā Izglītībā

Preiļu novada pašvaldība Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) realizētā projekta “Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9. klasēm” ietvaros saņēmusi “Acer Chromebook” datorus.

31. janvārī Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā notika seminārs par Chromebook izmantošanu Preiļu novada izglītības iestādēs, kura ietvaros skolu pārstāvjiem tika nodoti 174 portatīvie datori 7., 8. un 9. klašu audzēkņu lietošanai. Portatīvo datoru sadalījums pa izglītības iestādēm: Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija – 25, Galēnu pamatskola – 13, Pelēču pamatskola – 8, Preiļu 1. pamatskola – 50, Rušonas pamatskola – 7, Vārkavas pamatskola – 9, Aglonas vidusskola – 21, Preiļu 2. vidusskola – 20, Riebiņu vidusskola – 17, Preiļu novada Izglītības pārvalde (rezerve) – 4.

Preiļu novada pašvaldības Informāciju tehnoloģiju daļas Datortīklu un lietotāju administrators Juris Erts pavēstīja, ka datoru skaits pašvaldībai aprēķināts pēc 7.-9. klašu skolēnu skaita uz 2022. gada 1. septembri. “Skolām paredzētie datori ir piemēroti darbam dažādās tiešsaistes programmās un informācijas meklēšanai stundu laikā mācību satura apguvei. Tie ir apdrošināti un konfigurēti atbilstoši mācību procesā paredzētajām vajadzībām, vēl ir nepieciešamība iegādāties datoru uzlādes skapjus. Tehniskas dabas jautājumos pēc palīdzības skolas varēs vērsties pie Preiļu novada Izglītības pārvaldes Datorsistēmu un datortīklu administratora Riharda Burmeistera,” informēja J. Erts.

IZM projekta īstenošanas sadarbības partneri ir Valsts izglītības satura centrs (VISC) un pašvaldības. VISC sniedz metodisku un konsultatīvu atbalstu pašvaldībām un izglītības iestādēm izglītības procesa digitalizācijai un informācijas tehnoloģiju (IT) izmantošanai mācību procesā. Pašvaldības kā sadarbības partneri nodrošina datortehnikas pārvaldības, uzturēšanas un ilgtspējas funkcijas. Datoru iegāde REACT-EU pieejamā finansējuma ietvaros plānota kā plašs, kompleksu darbību kopums ceļā uz vispārējās izglītības sistēmas digitalizāciju, lai nodrošinātu mūsdienīgu izglītības apguves iespēju katram skolēnam.

IZM realizētā projekta “Izglītības iestāžu digitalizācija 7.–9. klasēm” mērķis ir valsts un pašvaldību dibināto speciālās, vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu nodrošināšana ar mācību procesam atbilstošām, izmaksu efektīvām un drošām informācijas un komunikācijas tehnoloģiju vienībām – portatīvo datortehniku. Tā paplašinās iespēju pilnvērtīgi mācīties, apgūt nākotnes prasmes, izmantojot modernas un mūsdienīgas tehnoloģijas, bet pedagogiem būs nozīmīgs atbalsts jaunā satura ieviešanā. Projekts ir cieši saistīts ar memorandu “Dators ikvienam bērnam”, kas paredz mērķtiecīgu datoru iegādi, lai pašvaldību skolās izveidotu datoru bibliotēku skolēniem. Parakstot memorandu 2021. gada 14. maijā, šo mērķi apņēmās sekmēt IZM, Valsts prezidenta kanceleja, Latvijas Pašvaldību savienība, Saeimas Izglītības, zinātnes un kultūras komisija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Finanšu ministrija.

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa