Preiļu novadā Pašvaldībā

Atsaucoties Azerbaidžānas puses lūgumam, Latvijas Pašvaldību savienība 16. novembrī organizēja sanāksmi, lai izvērtētu Latvijas un Azerbaidžānas pašvaldību līdzšinējo sadarbību un turpmākās sadarbības iespējas, kā arī dalītos pieredzē globālās Covid-19 pandēmijas pārvarēšanā. Ņemot vērā abās valstīs noteiktos ierobežojumus, pasākums notika attālinātā formā.

Sanāksmē piedalījās LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, ģenerālsekretāre Mudīte Priede un padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte. Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps, kā arī Tofig Hasanov, Azerbaidžānas Nacionālās pilsētu pašvaldību apvienības izpildsekretārs, Azerbaidžānas Nacionālās pilsētu, pilsētu un lauku pašvaldību asociācijas koordinators; Kamran Bajramov, Azerbaidžānas Republikas Parlamenta reģionālās komitejas loceklis, Azerbaidžānas un Latvijas starpparlamentu darba grupas vadītājs; Fatma Yildirim,  Azerbaidžānas Republikas Parlamenta Dabas resursu, enerģijas un ekoloģijas komitejas locekle, Azerbaidžānas un Latvijas starpparlamentārās darba grupas locekle; Konul Akhundov, Surakhani apgabala izpildvaras vadītāja vietnieks;  Ali Akbarli, Azerbaidžānas Nacionālās norēķinu pašvaldību asociācijas izpildsekretāra vietnieks; Sadik Khalilov, Bardas pilsētas pašvaldības priekšsēdētājs; Elmira Alijeva, Garadagh apgabala Sahil pašvaldības priekšsēdētāja; Leyla Mammadova, Ganja pilsētas Nizami pašvaldības priekšsēdētāja vietniece.

Sanāksmi atklāja LPS priekšsēdis Gints Kaminskis un Azerbaidžānas Nacionālās pilsētu pašvaldību apvienības izpildsekretārs Tofig Hasanov, uzsverot abu valstu pašvaldību sadarbības un solidaritātes nozīmīgumu, it īpaši Covid-19 pandēmijas laikā. Azerbaidžānas Republikas Parlamenta reģionālās komitejas loceklis, Azerbaidžānas un Latvijas starpparlamentu darba grupas vadītājs Kamran Bajramov atzina, ka globālā Covid-19 pandēmija un tās izraisītā sociālekonomiskā krīze negatīvi ietekmē pašvaldību ekonomiku un finanses, ko izraisījusi izdevumu palielināšanās no vienas puses un ieņēmumu samazināšanās no otras puses. Azerbaidžānas Republikas Parlamenta Dabas resursu, enerģijas un ekoloģijas komitejas locekle, Azerbaidžānas un Latvijas starpparlamentārās darba grupas locekle Fatma Yildirim  augstu novērtēja līdzšinējo Latvijas un Azerbaidžānas sadarbību un ierosināja apsvērt jaunas sadarbības formas, it īpaši sadarbību vides, izglītības un kultūras jomās.

LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede informēja par Latvijas Pašvaldību savienības aktīvo līdzdalību Krīzes vadības padomes darbā, nodrošinot valsts un pašvaldību institūciju saskaņotu rīcību, informējot sabiedrību, organizējot informatīvas videokonferences pašvaldībām ar ministru un atbildīgo amatpersonu piedalīšanos. Mudīte Priede akcentēja, ka šis ir laiks, kad sadarbība visos līmeņos ir ļoti svarīga, un tieši pašvaldību rīcība var būt izšķiroši nozīmīga. Latvijas Pašvaldību savienība ir ciešs valdības partneris, tā aktīvi iesaistās krīzes vadībā un nepieciešamo risinājumu meklēšanā.

LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte pastāstīja, kā pašvaldības strādā un īsteno dažādus pasākumus, lai nodrošinātu valstī noteiktos ierobežojumus un vienlaikus sniegtu atbalstu iedzīvotājiem.

Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda informēja par  pašvaldības darbu Covid-19 apstākļos un nepieciešamās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem. Pamatojoties uz 2012. gada 14. septembrī Preiļos noslēgto sadarbības līgumu ar Azerbaidžānas Republikas Sahilas pašvaldību, Maruta Plivda atbalsta līdzšinējās sadarbības padziļināšanu, īstenojot  kopīgus projektus izglītības, vides un sociālajā jomā, kā arī organizējot kultūras apmaiņas pasākumus.

Turpinājumā Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps pastāstīja par aktualitātēm pašvaldībā un pauda apņēmību turpināt attīstīt līdzšinējo sadarbību ar Azerbaidžānu, kas sakņojas kopīgās vērtībās.

Tikšanās noslēgumā Tofig Hasanov ieskicēja turpmākās Latvijas un Azerbaidžānas pašvaldību sadarbības iespējas, ņemot vērā nākamgad plānoto administratīvi teritoriālo reformu.