No 11. līdz 13. septembrim viesu mājā “Ēdene”, Ģeļenovā, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā notika Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr. 8.3.4.0/16I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas pārtraukšanas samazināšanai”.

Projekta ietvaros norisinājās nometne, kuras dalībnieki ieguva jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas.

Aina Kravale palīdzēja izprast  katra ģimenes locekļa lomu un to, kā jāveido attiecības ģimenē. Nometnes laikā tika mācīts, kā veidot noturīgas un stabilas attiecības ģimenē, tika atgādināts, ka ir nepieciešami regulāri ieguldījumi emocionālajā dimensijā. Attiecību veidošana un uzturēšana visās ģimenes attiecību līnijās ir investīcijas nākotnē. Zenta Vucāne atgādināja vecākiem un bērniem, kā pareizi rīkoties neparedzētās situācijās, kad notiek nelaimes gadījumi. Tika runāts par to, ka sabiedrība nedrīkst būt vienaldzīga pret saviem līdzcilvēkiem, ka jāpalīdz otram, ja tas ir nonācis nelaimē un vēl vairāk – pirmā palīdzība ir jāsniedz tūlītēji un pareizi. Nometnes dalībnieki Kristīnes Stašulānes vadībā devās pārgājienā uz Ģeļenovas parku, lai iepazītos ar parka vēsturi, kā arī ievāca un iepazina ārstniecības augus, kurus launagā jau baudīja gardas zāļu tējas sastāvā. Tika atklāti skrubju gatavošanas noslēpumi un katram pagatavoti individuālie, kā arī sasieta ģimenes pirts slotiņa, ko vēlāk baudīja pirts priekos. Intas Rečas vadībā ģimenes apguva gaisa atsvaidzinātāju gatavošanas noslēpumus no parafīna un dabas materiāliem, kā arī smaržkociņu gatavošanu no augiem un krāsainiem diegiem. Savukārt par ģimenes vērtībām kolāžas tika veidotas psiholoģes Ilzes Čamanes vadībā. Sarunās ar vecākiem tika pārrunāti bērnu audzināšanas pamatprincipi.

Nometnes laikā notika dažādas sportiskas ģimeņu aktivitātes, jautrie rīta apļi, tika veidots katras ģimenes albums, tika organizēts foto konkurss, noskaidrojot atraktīvākās ģimenes, norisinājās jautras spēles. Noslēguma pasākumā visi kopā baudīja dziedošās ģimenes koncertu no Višķiem un dejojošās meitenes no Feimaņiem.

Nometne aizritēja muzikālā, radošā un sirsnīgā atmosfērā. Par programmas veiksmīgu realizēšanu un sirsnīgu gaisotni nometnē rūpējās biedrības “Sabiedriskais centrs “Līči”” komanda – Lidija Ceriņa, Maruta Plivda, Jeļena Puzaka.

16. septembrī Līču Kultūras nama zālē notika atgriezeniskās saites pasākums, kurā piedalījās projekta sadarbības partneris – Preiļu 2. vidusskolas direktore Nadežda Hļebņikova, projekta koordinatore Sintija Ančeva, visas projekta aktivitātēs iesaistītās astoņas ģimenes un projekta vadības komanda. Sirsnīgā gaisotnē, apmainoties ar pateicības vārdiem, tika skatītas nometnes fotogrāfijas un pabeigts darbs pie ģimeņu albumu izveides.

Projekta darba grupa