Izglītībā Preiļu novadā

Preiļu Mūzikas un mākslas skola uzņem jaunus audzēkņus 2023./2024. mācību gadam šādās izglītības programmās:

Mācību ilgums – 8 gadi: 

  • Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle
  • Stīgu instrumentu spēle – vijoles spēle
  • Vokālā mūzika – kora klase

Mācību ilgums – 6 gadi:

  • Pūšaminstrumentu (flauta, klarnete, saksofons, trombons, trompete, eifonijs, tuba) spēle
  • Taustiņinstrumentu spēle – akordeons
  • Sitaminstrumentu spēle

Mācību ilgums 7 gadi:

  • Vizuāli plastiskā māksla

Audzēkņu uzņemšana notiks Preiļu Mūzikas un mākslas skolas koncertzālē 29. maijā un 5. jūnijā plkst.17.30. 

NĀC MĀCĪTIES! IZVĒLIES, KO VĒLIES!

Plašāka informācija:

Mūzikas nodaļa Laima Sondore, tālr. +371 29172296

Mākslas nodaļa Marianna Abricka, tālr. +371 29610964