Labklājības pārvaldē

Otro gadu pēc administratīvi teritoriālās reformas visām Preiļu pašvaldībā deklarētajām daudzbērnu ģimenēm, kuru bērni apmeklē kādu no Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēm, ir iespēja pieteikties pabalstam mācību līdzekļu iegādei. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs katram skolēnam ir 40 euro. Dati rāda, ka aizvadītajā gadā Preiļu novadā minēto pabalstu saņēma 471 bērns no 229 daudzbērnu ģimenēm, pabalstam izlietoti 18 840 euro.

Atgādinām, ka pabalsts tiek piešķirts augusta, septembra, oktobra mēnešos, jo, iespējams, uz šo brīdi kāds no bērniem vēl nav izvēlējies izglītības iestādi, kur mācīties tālāk, kā arī Labklājības pārvaldes darbiniekiem pieejamajās informācijas sistēmās vēl nav tikusi aktualizēta informācija par bērnu izglītības iestādēm gadījumos, ja bērns šogad ir absolvējis pirmsskolas, pamatskolas vai vidējās izglītības iestādi. Šādā gadījumā bērna likumiskajam pārstāvim Labklājības pārvaldē ir jāiesniedz izziņa no izvēlētās izglītības iestādes vai minētais pabalsts jāpieprasa septembra, oktobra mēnešos, kad darbinieku rīcībā būs aktuālā informācija.

Pabalstam aicinām pieteikties sākot ar š.g. 1. augustu pie sava pagasta sociālā darba speciālista, iepriekš noskaidrojot, kādās dienās tiek pieņemti apmeklētāji un vai darbinieks nav devies atvaļinājumā.

Būtisks atbalsts daudzbērnu ģimenēm ir pabalsts – 50 % atlaide no maksas par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē, ko, pēc aktuālās informācijas maija mēnesī, saņēmuši 95 bērni, kuri apmeklē kādu no pirmsskolas izglītības iestādēm Preiļu novadā. Aizvadītajā gadā minētajam pabalstam izlietoti nepilni trīspadsmit tūkstoši euro.

Vēršam uzmanību, ka, saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26. panta pirmo daļu, valsts un pašvaldība atbalsta ģimeni, it īpaši daudzbērnu ģimeni, un sniedz tai palīdzību. Tāpat minētā likuma 1. panta 16. punkts definē, ka daudzbērnu ģimene ir ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Informāciju sagatavoja

Anita Gāga

Pārvaldes vadītāja vietniece
anita.gaga [at] preili.lv