Iedzīvotājiem

Dabas resursu nodokļa (DRN) likumā LR Saeima ir paredzējusi plānveidīgu DRN likmes palielināšanu par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā. Likums nosaka, ka likme palielinās katru gadu 1. janvārī un tas ir viens no instrumentiem, kā tiek īstenota Eiropas un Latvijas noteikto zaļo mērķu sasniegšanu. Atbilstoši likumam ar 2023. gada 1. janvāri DRN likme pieaugusi no 80 EUR uz 95 EUR par vienu sadzīves atkritumu tonnas apglabāšanu poligonā.

  • 2020. gada 1. janvāris – 31. decembris > 50 EUR/t
  • 2021. gada 1. janvāris – 31. decembris > 65 EUR/t
  • 2022. gada 1. janvāris – 31. decembris > 80 EUR/t
  • 2023. gada 1. janvāris – 31. decembris > 95 EUR/t

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” darīja zināmu, ka sākot ar 2023. gada 1. janvāri nešķiroto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ar Dabas resursu nodokli būs: 70,86 EUR/t (bez PVN).

Ņemot vērā iepriekš minēto, SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” informē:

Sākot ar 2023. gada 1. janvāri, nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa ir 17,46 EUR/m3 (bez PVN 21%), savukārt maksa par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu vienai deklarētai personai ir 2,18 EUR/mēnesī (bez PVN 21%).

  Mērvienība Maksa par mērvienību bez PVN EUR PVN 21% EUR Maksa par mērvienību ar PVN EUR
Cieto nešķiroto sadzīves atkritumu izvešana no konteineriem 1 m3 17,46 3,67 21,13
Cieto nešķiroto sadzīves atkritumu izvešana no konteinera, kura apjoms 0.240 m3 1 reize 4,19 0,88 5,07
2 reizes 8,38 1,76 10,14
3 reizes 12,57 2,64 15,21
4 reizes 16,76 3,52 20,28
Cieto nešķiroto sadzīves atkritumu izvešana no konteinera ar apjomu 0.66 m3 1 reize 11,52 2,42 13,94
2 reizes 23,05 4,84 27,89
3 reizes 34,57 7,26 41,83
4 reizes 46,09 9,68 55,77
Cieto nešķiroto sadzīves atkritumu izvešana no konteinera ar apjomu 1.1 m3 1 reize 19,21 4,03 23,24
2 reizes 38,41 8,07 46,48
3 reizes 57,62 12,10 69,72
4 reizes 76,82 16,13 92,95
Cieto nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanas, apsaimniekošanas maksa mēnesī daudzdzīvokļu mājās 1 deklarētā persona 2,18 0,46 2,64

Informāciju sagatavojusi

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sigita Āboliņa