Veselība Sabiedrībā Iedzīvotājiem

Saeima piektdien, 20. martā, ārkārtas sēdē apstiprināja Ministru kabineta lēmumu noteikt papildu pasākumus ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.

Grozījumi Ministru kabineta rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu nosaka, ka tūrisma un pasažieru pārvadātāju pakalpojumu sniedzējiem jāatceļ tūrisma braucieni uz ārvalstīm. Tāpat atbilstoši iespējām jāatceļ darba braucieni un komandējumi uz ārvalstīm.

Izmaiņas arī precizē, ka kultūras, izklaides, sporta un citas atpūtas vietas darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 8.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 23.00.

Izglītības un zinātnes ministrs pilnvarots gadījumā, ja ārkārtējās situācijas dēļ ilgstoši (vismaz vienu nedēļu) nav iespējams nodrošināt mācību procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, izvērtēt konkrētos ārkārtējās situācijas apstākļus un pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu. Tāpat ministram paredzētas pilnvaras pieņemt lēmumu attiecībā uz kvalifikācijas prakses apjoma samazināšanu programmās, kuras izglītojamais uzsāk pēc pamatizglītības ieguves.

Ar grozījumiem precizēts, ka pirms atgriešanās Latvijas Republikā persona rakstiski apliecina, ka, ierodoties Latvijas Republikā, ievēros īpašus piesardzības pasākumus, tai skaitā nodrošinot pašizolāciju. Paredzēts, ka minētā prasība par pašizolāciju (mājas karantīnu) neattiecas uz transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem un pasažieru, kravas vai tehnisko reisu apkalpēm, kas atgriežas no darba braucieniem un komandējumiem, ja viņiem nav novērojamas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes un viņi nav atzīti par Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonām.

Ministru kabineta lēmumi paredz atļaut Latvijas Republikas valstspiederīgajiem un ārzemniekiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republika, vienu reizi ieceļot caur rīkojumā minētajām robežšķērsošanas vietām, lai atgrieztos pastāvīgajā dzīvesvietā. Tāpat noteikts, ka gadījumā, ja Latvijas Republikā izsniegtam personu apliecinošam dokumentam ir beidzies derīguma termiņš, tad šis personu apliecinošais dokuments joprojām ir izmantojams personas identificēšanai ārkārtējās situācijas laikā.

Savukārt ārzemnieki, kuri Latvijas Republikā uzturējās likumīgi līdz 2020. gada 13. martam un kuru likumīgās uzturēšanās termiņš beidzies pēc 13. marta, var turpināt uzturēties Latvijas Republikā ārkārtējās situācijas laikā, nenoformējot jaunu uzturēšanās atļauju vai nesaņemot vīzu un saglabājot tiesības uz nodarbinātību, ja tādas ir noteiktas ar minēto uzturēšanās atļauju vai vīzu.

Izmaiņas Ministru kabineta lēmumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu precizē arī epidemioloģiskās drošības pasākumus, kuri jāveic personām, kuras ieradušās no ārvalstīm, personām, kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis kā Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonas, kā arī personām, kurām laboratoriski apstiprināta Covid-19 diagnoze un kuru veselības stāvoklis pieļauj ārstēšanos mājās.

Ministru kabineta rīkojumi saistībā ar ārkārtējo situāciju ir spēkā kopš to pieņemšanas brīža, attiecīgi 17. un 19. marta.

Pilns lēmums: https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs_lmp.nsf/0/D2A06F684E388C1EC2258531002BCD2B?OpenDocument

Saeimas Preses dienests
Tālr.: +371 67087281, mob.: +371 26184007
E-pasts: prese@saeima.lv