Preiļu novadā Pašvaldībā Pagastos

Tuvojoties gada nogalei, ir sagatavots nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanas grafiks privātmājām Preiļu pilsētā, novada lauku teritorijā, kā arī privātmājām Vārkavas, Upmalas un Rožkalnu pagastos 2023. gadam.

Ja Jums ir noslēgts līgums ar SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” par atkritumu izvešanu divas reizes mēnesī, tad Jūsu konteiners 2023. gadā tiks izvests atbilstoši grafikam.

Ja noslēgtajā līgumā ir paredzēta atkritumu izvešana vienu reizi mēnesī, tad Preiļu pilsētā konteiners tiks izvests katra mēneša beigu datumos, bet novada lauku teritorijā – katra mēneša vidus datumos. Atbilstošos datumus skatiet grafikā!

Klientu ievērībai!

Atkritumu izvešanas dienā konteiners ir jānovieto blakus brauktuvei (iela, ceļš ārpus iežogotas teritorijas) vietā, kas saskaņota ar SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”, un kuras segums un izmēri ir atbilstoši kravas transporta pārvietošanās vajadzībām.

Preiļu pilsētas iedzīvotājiem atkritumu izvešanas dienā konteineri ir jānovieto attiecīgajā vietā plkst. 8.00 no rīta, savukārt pagastu teritorijās – plkst. 7.00 no rīta.

Atgādinām, ka nav pieļaujama konteinera piepildīšana virs konteinera tilpuma un atkritumu maisiņu novietošana blakus konteineram!

Informāciju sagatavojusi

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
Atkritumu apsaimniekošanas daļa
ps.atkritumi@preili.lv, +371 29420721