Preiļu novadā Iedzīvotājiem

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Atkritumu apsaimniekošanas daļā sagatavoti sadzīves atkritumu izvešanas grafiki Preiļu novada iedzīvotājiem.

Informācija par atkritumu izvešanas kārtību Preiļu pilsētā un lauku teritorijās:

Ja Jums ir noslēgts līgums ar SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” par atkritumu izvešanu divas reizes mēnesī, tad Jūsu konteiners tiks izvests atbilstoši grafikam.

Ja noslēgtajā līgumā ir paredzēta atkritumu izvešana vienu reizi mēnesī, tad Preiļu pilsētā atkritumi tiks izvesti katra mēneša beigu datumos, bet lauku teritorijās – katra mēneša vidus datumos saskaņā ar grafiku.

Preiļu pilsētas iedzīvotājiem atkritumu izvešanas dienā konteineri ir jānovieto attiecīgajā vietā plkst. 8.00 no rīta, savukārt pagastu teritorijās – plkst. 7.00 no rīta.

Sadzīves atkritumu izvešanas grafiks privātmājām Preiļos, Preiļu pagastā, Aizkalnes, Pelēču un Saunas pagastos 2024 (PDF)

Sadzīves atkritumu izvešanas grafiks privātmājām Vārkavas pagastā, Upmalas un Rožkalnu pagastos 2024 (PDF)

Informācija par atkritumu izvešanas kārtību Riebiņu un Aglonas pagastu teritorijās:

  • Ja līgumā atkritumu izvešana paredzēta vienu reizi mēnesī, tad konteiners tiks izvests mēneša beigu datumos;
  • Ja līgumā atkritumu izvešana paredzēta divas reizes mēnesī, tad konteiners tiks izvests saskaņā ar grafikā norādītajiem datumiem;
  • Ja līgumā atkritumu izvešana paredzēta vienu reizi divos mēnešos(decembris, februāris, aprīlis, jūnijs, augusts, oktobris) vai ar dažiem izņēmumiem novembris, janvāris, marts, maijs, jūlijs, septembris, tad konteiners tiks izvests mēneša beigu datumos.

Sadzīves atkritumu izvešanas grafiks privātmājām Riebiņu, Silajāņu, Sīļukalna, Galēnu un Stabulnieku pagastos 2024 (PDF)

Sadzīves atkritumu izvešanas grafiks privātmājām Rušonas, Jaunaglonas un Aglonas pagastos 2024 (PDF)

Ja Jūs vēl neesat noslēguši līgumus par atkritumu apsaimniekošanu, to var izdarīt:

  • SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Administrācijas ēkā, Liepu ielā 2, Preiļos, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 (plkst. 12.00-13.00 pusdienu pārtraukums);
  • elektroniski – sūtot pieprasījumu uz e-pastu psaimnieks@preili.lv (parakstot līgumu ar drošu elektronisko parakstu).

Atkritumu izvešanas dienā lūgums novietot konteinerus blakus brauktuvei (iela, ceļš ārpus iežogotas teritorijas), vietā, kuras segums ir atbilstoši kravas transporta pārvietošanās vajadzībām. Konteineri ir jānovieto attiecīgajās vietās līdz plkst. 8.00 no rīta.

Informāciju sagatavoja

SIA "PREIĻU SAIMNIEKS"
Atkritumu apsaimniekošanas daļa
E-pasta adrese ps.atkritumi@preili.lv
Tālr. +371 29420721