Sociālās aprūpes centros

Dzīvi nevar saskaitīt ar aizritējušiem gadiem.

To mēra ar sirsnību, labiem draugiem, tuviem cilvēkiem un visām brīnišķīgajām lietām, kas ar mums notiek apkārt!

22. jūnijā sociālās aprūpes centra (SAC) “Rušona” kolektīvs skaistajās dzīves jubilejās sveica Jefrosiniju Šmakovu 90 gadu jubilejā un Regīnu Luriņu 85 gadu jubilejā. Jubilāres tika sveiktas ar svētku kliņģeriem, vasaras ziediem un dāvanām. 

Ar laba vēlējumiem, ziediem un goda rakstu sveikt jubilāres bija ieradušās Riebiņu pagasta pārvaldes vadītāja Ilga Kodore un sociālā darbiniece Ļubova Laputa.

Vēlam jubilārēm stipru veselību, labu omu un dzīvesprieku!

Informāciju sagatavoja

Inga Skutele

Sociālā darbiniece
inga.skutele [at] preili.lv