Sociālās aprūpes centros

Veco gadu pavadot, SAC “Rušona” senioriem notika pasākums “Prieks būt kopā”. Kolektīvs bija centīgi strādājis, lai sirmgalvjiem radītu ģimeniski siltus, gaišus un priecīgus svētkus. Tika baudīts bagātīgs svētku mielasts, minētas mīklas, lasīti ticējumi un vēlēti vēlējumi Jaunajam 2023. gadam. Senioru acīs mirdzēja patiess prieks un pateicība. Ar dāvanām, vēlējumiem un svētku kliņģeri 70. gadu jubilejā suminājām Jāni Ertu.
SAC “Rušona” kolektīvs aizvadīto gadu pavadīja ar prieka un atelpas brīdi, sanākot kopā.
Pateicamies ikkatram par labi padarītu darbu, par cieņu, atbalstu, sapratni un atsaucību, ko viens otram sniedzam ikdienā!
Sirsnīgu paldies vēlamies teikt vadītājai Ingunai Rubanei, par sagādāto pārsteigumu, kolektīva saliedētību un SAC “Rušona” veiksmīgu vadīšanu!!!

Informāciju sagatavojusi

SAC “Rušona” sociālā darbiniece
Inga Skutele