Sociālās aprūpes centros

Sirds tik viegla, laimes māte,
Viss kā zilā miglā tīts –
Zeme baltām pārslām klāta,
Ataust mirdzošs sniega rīts.
Bijīgs katrā solī stājos,
Apkārt lauks, tik balts un kluss,
Bērna dienām sarunājos,
Sveicot tālos apvāršņus.
Lai tie teic, cik sniega rītu
Manam mūžam pāri slīd.
Katru dienu aizvadītu
Vēlas sirds vēl ieraudzīt!
/Augusts Brocis/

 Iestājies Jaunais gads un, laikam ātri ritot, jau februāris klauvē pie durvīm. Preiļu novada Labklājības pārvaldes sociālā centra “Preiļi” (turpmāk SAC “Preiļi”) kolektīvs kopā ar mūsu iemītniekiem turpina radoši darboties un realizēt savus sapņus, atgūt  spēkus un ticību sev. Ja ir vēlme, mēs katrs varam paveikt kaut vai mazumiņu, ar kuru sagādāt prieku gan sev, gan apkārtējiem un ticēt, ka viss izdosies, ar kuru spēsim vairot motivāciju radoši darboties, nenolaist nespēkā rokas, bet būt kustībā, piedalīties dažādās praktiskās nodarbībās un koncertos. Protams, visam pamatā ir ilggadējā pieredze censties mācīties no tā, ko dari, ja vienreiz  neizdodas, nezaudēt modrumu un gribasspēku celties, iet un darīt, atvieglot dzīvi sev un citiem. Patiess prieks par mūsu senioriem, kuri spēj un darbojas savu iespēju robežās. Apmeklē pasākumus, tajos aktīvi izrāda iniciatīvu, darbojas dažādās aktivitātēs un priecājas par katru ciemiņu mūsu SACā.

Gadu iesākām uz jautras nots, dalījām organizācijas “Enģeļu pasts” dāvanas. Salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem, acīmredzot, ņemot vērā smagos apstākļus Ukrainā, šogad dāvanas saņēma tikai 1/3 daļa no iemītniekiem, bet pārējiem  SAC darbinieki sarūpēja pa kādai dāvaniņai.

4. janvārī SAC “Preiļi” ciemojās Preiļu vecticībnieku draudzes mācītājs Jevģēnijs Ivanovs kopā ar dēlu Ivanu Ivanovu un draudzes dziedātāju Jevgēniju Gedroic-Juragu. Tika svētīti gan klienti, gan telpas, kā arī skaitītas lūgšanas un nožēloti grēki. Mācītājs klientiem dāvināja saldumus.

Savukārt, 13. janvārī SAC iemītniekus pagodināja Moskvinas vecticībnieku draudzes mācītājs Ioans Larionovs, Moskvinas draudzes dziedātāja Nadežda Zabolotko, kā arī garīgo dziesmu koris “Sretenija”, kura sastāvā ir  Marjamija Kokorīte, Feofanija Jaševa, Antonida Božanova. Sirsnīgi pateicamies par iespēju pabūt kopā.

Tradicionāli Preiļu 2. vidusskolas kolektīvs sociālās aprūpes centrā viesojās 19. janvārī, dāvājot dažādas  dāvanas – cepumus, konfektes, higiēnas preces, siltas zeķes un pašgatavotos krājumus, bet pats patīkamākais un iespaidīgākais bija koncerts, ko bija sagatavojuši skolēni kopā ar skolotāju Ritu Lazdu. Katras klases bērni uzstājās ar kaut ko savu. 6. klases kolektīvs bija sagatavojis teātra izrādi, ar maskām un jauku ludziņu. 7. klases kolektīvu pārstāvēja Marta Vaivode, kura unikālā balss tembrā dziedāja dziesmas, kas fascinēja visu SAC kolektīvu. 8. klases kolektīvs bija čakli strādājuši un sarūpējuši mīklas, kuras vajadzēja atminēt. Mūsu iemītniekiem ļoti patīk mīklu minēšana, kas arī ir ļoti vērtīgi, jo tādējādi tiek trenēta atmiņa un veicināta senioru kopējā labsajūta. 9. klases kolektīvs bija sarūpējuši apsveikumus katram iemītniekam uz patīkami saldas nots.

Sirsnīgs paldies visiem un būsim kopā veseli, garā bagāti, labestīgi un dāvāsim patīkamus mirkļus viens otram Jaunajā 2023. gadā.

Informāciju sagatavojusi

SAC “Preiļi”  sociālā darbiniece
Janīna Sparāne