Senioriem

Izskanējis XVIII Latgales senioru dziesmu un deju festivāls “Rūtoj saule, rūtoj bite”. Visus Latgales vokālos senioru ansambļus un deju kolektīvus viesmīlīgi uzņēma Balvu novada Rugāju pagasta ļaudis. Patīkami, ka cilvēki, kuri ir pieklājīgā vecumā, grib būt aktīvi, iesaistīties ansambļos un deju kolektīvos. Vislielākais kolektīvu skaits bija no pašu ļaudīm, Balvu novada – 21 kolektīvs, savukārt no Preiļu novada – 16 kolektīvi, bet no Krāslavas novada – 8. Pavisam piedalījās 78 kolektīvi, 900 dalībnieki.

Festivāla laikā bija iespēja pabūt mājražotāju tirdziņā, piedalīties meistardarbnīcās. Pie sociālās aprūpes centra “Rugāji” visus priecēja festivāla dalībnieku koncerts, sarūpētās uzkodas, garšīgie dzērieni, jo diena lutināja mūs ar karstu sauli un tveici. Balvu Mūzikas skolas kora klases vokālā ansambļa dalībnieki un solisti priecēja klausītājus Rugāju Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds Romas katoļu baznīcā. Tika atrasti jauni talanti, izkoptas bērnu spējas, droši iezīmējas nākotnes redzējums, senioru iesāktā darba turpinājums.

Notika dievkalpojumi Rugāju svētā Nikolaja Brīnumdara pareizticīgo baznīcā, arī Rugāju Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds Romas katoļu baznīcā.

Festivāla gājiens no “Harmonijas” laukuma apliecināja to, cik skaisti ir Latgales novadu tērpi, kāds ir kolektīva noformējums, pozitīvā noskaņa!

Festivāla lielkoncertā “Rūtoj saule, rūtoj bite” piedalījās kori, vokālie ansambļi, Eiropas deju, dāmu deju, folkloras kopas, tautisko deju kolektīvi, kapelas, mazākumtautību ansambļi. Programmas vadītāji Dagmāra Laicāne un Imants Spīčs ne tikai atraktīvi vadīja pasākumu, bet arī paši priecēja klausītājus ar skaistām dziesmām.

Pasākuma dalībniekus sveica gan Latvijas Pensionāru Federācijas pārstāvji, gan Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, gan Latgales Pensionāru apvienības vadītāja Aina Jaunzeme. Ar lielu sajūsmu uzzinājām, ka nākamie senioru svētki notiks Preiļos. Ceļojošais svētku karogs tika nodots Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieka Pētera Rožinska rokās, kurš piedalījās svētkos un sirsnīgi sveica klātesošos svētku reizē. 

Kā atzīmēja Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja Marija Briška, “Preiļiem uzticēts liels gods un darbs šādu svētku organizēšanā 2024. gadā. Šoreiz gribu pateikt lielu paldies katram festivāla dalībniekam par aktivitāti – dziedāt ir veselīgi, bet dejot – vēl veselīgāk! Svētki un tieši kopā būšanas mirkļi senioriem ir ļoti vajadzīgi. Varam priecāties par visu labo un skaisto, kas mums bijis, un ar cerībām skatīties nākotnē. Vēlējums arī turpmāk – saglabāt sevī to, kas mūsu cilvēku sirdīs ienes prieku, spēku un vēlmi aktīvi darboties.”

Preiļu novada Pensionāru biedrība izsaka pateicību arī Preiļu novada pašvaldībai par nodrošinājumu ar transportu.