Jaunatne Izglītībā

2020. gada 27. maijā – Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) sportistiem sniedz iespēju līdz 25. jūnijam pieteikties studijām RTU, izmantojot īpašās budžeta vietas. 2020./2021. studiju gadā konkursa kārtībā šim nolūkam atvēlētas 15 budžeta vietas sportistiem, kuri uzrādījuši augstus sasniegumus konkrētā sporta veidā, kā arī guvuši labas sekmes mācībās vai studijās.

RTU īpašās budžeta vietas sportistiem varēs izmantot studijām koledžas līmeņa studiju programmās, bakalaura vai maģistra līmeņa studiju programmās.

Kandidātam jāatbilst šādiem nosacījumiem:

  • vismaz piecus gadus konkrēta komandu sporta veida spēlētājs;
  • Latvijas izlases kandidāts vai Latvijas izlases dalībnieks individuālajos sporta veidos;
  • vidējā atzīme – ne zemāka par septiņām ballēm iepriekšējā izglītības līmenī;
  • aktīva iesaistīšanās atbilstošo sporta federāciju rīkotajās aktivitātēs.

Lai kandidētu uz RTU budžeta vietām, sportistiem līdz 25. jūnija plkst. 12.00 kopā ar iesniegumu jānosūta nolikumā norādīto dokumentu kopijas uz sports@rtu.lv vai arī jānodod tās klātienē, ierodoties RTU Sporta centrā, Meža ielā 1A, Rīgā darba dienās plkst. 9.00–12.00 vai plkst. 16.00–20.00. Iesniedzamajiem dokumentiem jāpievieno arī motivācijas vēstule, kurā jāpamato, kāpēc kandidāts vēlas studēt RTU, minot sasniegumus sportā un dalību citās aktivitātēs.

Ja iesniegumu sūta e-pastā, tēmas (subject) ailē obligāti jānorāda, ka šis ir pieteikums RTU budžeta vietai sportistiem 2020./2021.studiju gadā. Svarīgi atcerēties, ka obligāti ir jāiesniedz 11. klases liecības un 12. klases pirmā semestra liecības kopijas.

Dokumentu oriģināli jāuzrāda, ierodoties uz pārrunām, kas ar kandidātiem notiks 6. jūlijā plkst. 15.00–17.00 un 7. jūlijā plkst. 12.00–16.00 RTU centrālajā ēkā, Rīgā, Kaļķu ielā 1, 219. kabinetā. Uz pārrunām kandidāti tiks uzaicināti personīgi.

RTU budžeta vietu ieguvēji tiks paziņoti 10. jūlijā.

Detalizēta informācija – ej.uz/RTUsportistiem

Informāciju sagatavoja:

Dita Arāja,
RTU Ārējās komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: +371 29478244
E-pasts: Dita.Araja@rtu.lv