Sabiedrībā

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Dizaina fabrika aicina dažādu nozaru profesionāļus līdz 23. aprīlim pieteikties dalībai pasaulē vadošajai mobilitātes programmā «Pioneers into Practice 2020», kas vērsta uz klimata pārmaiņu samazināšanu. Programma dod iespēju iegūt zināšanas par to, kā tuvināt pasauli klimatneitrālai ekonomikai, un pilnveidoties profesionālajā karjerā.

 Eiropas Inovāciju un tehnoloģijas institūta (EIT) klimata zināšanu un inovāciju kopienas «EIT Climate-KIC» izglītības un mobilitātes programmā profesionāļiem apvienojas industrijas pārstāvji, mazie uzņēmumi, augstskolas, pētniecības institūti, valstiskās un nevalstiskās organizācijas. Programma ļauj gūt zināšanas par klimata pārmaiņu ietekmi, to novēršanu, izzināt sistēmu inovācijas pieeju, pilnveidot prasmes risināt problēmas, strādāt starpdisciplinārās un starptautiskās komandās, salāgojot viedokļus un mazinot kultūratšķirības. Iegūtās prasmes palīdz strukturēt domāšanu, uzlabot profesionālo sniegumu, meklēt jaunas pieejas darbam un problēmsituāciju risināšanai.

«Apmācības man pārkārtoja domāšanu – ļāva saprast, ka, izmantojot sistēmu inovācijas pieeju, es spēšu radīt ko jaunu,» atzīst bioloģe un RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes studente Alise Elksne, kura pērn piedalījās programmā. Viņai ir plašas zināšanas par vidi un interese, kā klimatam draudzīgu rīcību pārvērst uzņēmējdarbībā. «Lai atbildība pret vidi nav upuris vai labdarība,» viņa uzsver.

RTU Dizaina fabrika jau ceturto gadu aicina interesentus pieteikties programmai, piedāvājot darbseminārus un tiešsaistes apmācības, kouču atbalstu, darbu starpdisciplinārā komandā, izstrādājot risinājumu Latvijas uzņēmumu, organizāciju un pašvaldību vides problēmām, līdz 2000 eiro stipendiju un četru līdz sešu nedēļu ilgu praksi kādā Eiropas valstī. Pieteikties programmai.

Ievadmācības notiks maija vidū (datumi un formāts tiks pielāgots situācijai valstī). Šogad pirmo reizi RTU Dizaina fabrika programmā uzņems arī Lietuvas profesionāļus.

Programmā jau piedalījušies ap 30 profesionāļu, piedāvājot risinājumus, kā samazināt elektrisko iekārtu atkritumu plūsmu, veicināt klimatam draudzīgu uzņēmējdarbību Valmierā, izmantot lielos datus vides izmaiņu prognozēšanā Jelgavā, uzlabot sociālo, ekonomisko un vides kvalitāti Rīgā utt. Iegūtās zināšanas dalībniekiem ļāvušas izvērst uzņēmējdarbību, līdzdarboties inovatīvu produktu izstrādē un attīstīt zinātnisko darbību.

RTU aicina pieteikties arī Latvijas uzņēmumus un organizācijas, kas vēlas uzņemt praksē (arī attālināti) citu Eiropas valstu profesionāļus. Iepriekšējos gados prakses piedāvāja «Grupa 93», «Latvenergo», RTU Cēsu filiāle, Vidzemes Augstskola, Latvijas Hidroekoloģijas institūts, BIOR u.c.

«EIT Climate-KIC» programmas Latvijā īsteno RTU Dizaina fabrikas «EIT Climate-KIC HUB Latvia». Papildu informācija – www.rtu.lv/climate-kic

Informāciju sagatavoja:

Lāsma Vaivare,
RTU Sabiedrisko attiecību departamenta projektu vadītāja
Tālr. +371 26597739
E-pasts: Lasma.Vaivare@rtu.l