Muzejos Kultūrā

2023. ir Roberta Mūka simtgades gads. Roberts Mūks (Avens) (1923-2006) latviešu filozofs, pasaules reliģiju pētnieks un dzejnieks. Dzimis 1923. gada 14. janvārī rakstveža, sekretāra Miķeļa Avena un viņa sievas Emīlijas ģimenē Galēnos.

Roberta Mūka muzejā Galēnos 2023. gads tiek veltīts Roberta Mūka 100 gadu jubilejai, gadu iesākot ar  Roberta Mūka 100 gadu jubilejai veltīta tekstilmākslas miniatūru grupas izstāde “Iztēle ir realitāte”, kas apskatāma no 09.01.2023. līdz 24.02.2023. Izstādē piedalās mākslinieki Andra Kurzemniece, Antra Saliņa, Dace Grīnberga, Diāna Janušone, Dina Baumane, Elizabete Klints, Elīna Veilande – Apine, Ērika Zutere, Hele, Ieva Krūmiņa, Ilona Valaine – Blekte, Ilze Grīnberga, Kristīne Kligina, Laura Ščedrova, Liene Lauriņa, Lienīte Slišāne, Līva Kaprāle, Maija Purgaile, Rasa Grāmatiņa, Ruta Bogustova, Una Valtere, Vija Jansone, Zane Šumeiko. Izstādes kuratori tekstilmāksliniece Līva Kaprāle un Latvijas tekstilmākslas asociācija sadarbībā ar Roberta Mūka muzeju Galēnos.

Savukārt 18.aprīlī Roberta Mūka muzejam Galēnos aprit 10 gadi kopš muzejs ir atvērts apmeklētājiem. Atzīmējot muzeja 10 gadus un Roberta Mūka 100, aprīlī un maijā būs Galēnu pamatskolas, Preiļu mākslas skolas audzēkņu radošo darbu izstāde “Dubultā jubileja” – sveiciens Roberta Mūka 100 gadu un muzeja 10 gadu jubilejās.

No maija beigām līdz septembrim, “notraušot putekļus” no Roberta Mūka muzeja Galēnos krājuma, to izmantojot, lai parādītu Roberta Mūka savdabību, ir paredzēta izstāde “Nopietni, nenopietni un filozofiski.” Robertam Mūkam 100.

Roberts Mūks sevi dēvēja par reliģiju pētnieku, viņa filozofiskajos pētījumos pamats ir Austrumu reliģiju salīdzinājums ar Rietumu pasaules uzskatu, reliģiju funkcija modernajā pasaulē un Dieva izpratne. Galēnos un apkārtnē ir pie dažādām konfesijām piederoši iedzīvotāji, lai akcentētu Roberta Mūka reliģiju pētniecību un stiprinātu vietējo iedzīvotāju kopienu, novembrī un decembrī ir paredzēta izstāde “Mana un tava, jūsu un mūsu Sakrālā realitāte”.

Gada garumā, aptuveni reizi ceturksnī, Roberta Mūka simtgades ietvaros ieplānots dzejas lasījumu cikls “Laika gars”.

Kā ierasts jau vairākus gadus, arī šogad tiks izsludināts Robertam Mūkam veltītais jaunrades radošo darbu konkurss skolēniem.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai Roberta Mūka muzeja komunikācijas kanālos un Preiļu novada pašvaldības mājaslapā.

Informāciju sagatavoja

Roberta Mūka muzeja Galēnos
vadītāja Gita Palma