Muzejos

14. janvārī Roberta Mūka muzejā Galēnos, mājīgi nepiespiestā atmosfērā tika atzīmēta Roberta Mūka 100 gadu jubileja, tiekoties ar Robertam Mūkam veltītās tekstilmākslas miniatūru izstādes “Iztēle ir realitāte” māksliniekiem, un baudot Aleksandra Maijera neparasto mūzikas instrumentu melodisko izpildījumu. Paldies māksliniekiem par mākslas darbiem! Īpašs paldies izstādes kuratorei Līvai Kaprālei par mākslas darbu apkopošanu! Paldies visiem mīļajiem viesiem par ierašanos, īpaši Ārijam Vucānam, Pēterim Rožinskim un Ilgai Pokšānei. Paldies visiem, kuri atbalstīja, lai realizētos iecerētais! Roberta Mūka neparastā personība iedvesmo gan radīt laikmetīgo mākslu, aplūkojot sadzīviskas un globālas tēmas, gan attīstīt personīgo pašizaugsmi.

Tekstilmākslas darbus var pieņemt gan kā materiālu lietu, gan kā prāta un emocionālās pieredzes nesēju, tajos mākslinieku iztēle vistiešākajā veidā dzimst materiālā realitātē. Tekstilminiatūru izstāde ir veltījums Robertam Mūkam ar darbiem, kuros tāpat kā rakstnieka dzejā izpaužas gan alkas pēc maiguma un mīlestības, gan skeptiska ironija, ass intelekts, domas par cilvēka un dabas vienotību, pārdomas par laicīgo un pārlaicīgo. Eksponētie darbi pauž gan dziļi subjektīvu ieskatīšanos sevī, ģimenes un tuvākajā ģeogrāfiskajā telpā, kā arī atspoguļo filozofiskas pārdomas par pasaulē esošajiem satraucošajiem notikumiem un kopīgajām stabilajām vērtībām. Roberts Mūks nebija tas cilvēks, kuram patiktu sekot noteikumiem, un arī miniatūru forma ir lielisks izmēģinājumu laukums eksperimentētājiem. Tā ir iespēja realizēt savu ideju vispārgalvīgākajos veidos, tekstilmāksliniekiem tas ļauj gan delikāti strādāt klasiskajās tehnikās, gan trīsdimensionālā darba veidolā tuvināties skulpturālām formām. Ekspozīcijas darbu atlasē arī nav stingri ievērots klasiskais miniatūrtekstila formāts – 20*20 cm, idejas realizācijai tiek ļauts pārkāpt šos izmērus, bet tomēr kopumā darbi nenomāc vai neuzbāžas ar savu formātu telpai un cilvēkam, bet liek pietuvoties, apstāties, lai nolasītu vēstījumu.

Izstādē piedalās: Andra Kurzemniece, Antra Saliņa, Dace Grīnberga, Diāna Janušone, Dina Baumane, Elizabete Klints, Elīna Veilande-Apine, Ērika Zutere, Hele, Ieva Krūmiņa, Ilona Valaine-Blekte, Ilze Grīnberga, Līva Kaprāle, Kristīne Kligina, Laura Ščedrova, Liene Lauriņa, Lienīte Slišāne, Maija Purgaile, Rasa Grāmatiņa, Ruta Bogustova, Una Valtere, Vija Jansone, Zane Šumeiko.

Izstāde tapusi sadarbībā ar Latvijas Tekstilmākslas asociāciju, kas kā profesionālu mākslinieku apvienība, dibināta 1994. gada aprīlī. Tekstilmākslas asociācijas pārstāvji ir dažādu paaudžu tekstilmākslinieki. Kā svarīgākais jāizceļ LTA apņemšanās sekmēt mūsdienu tekstilmākslas aktivitātes un veicināt Latvijas tekstilmākslas iekļaušanos pasaules mākslas procesos. LTA kopš dibināšanas brīža ir realizējusi vairāk kā 200 izstāžu projektus Latvijā un sadarbībā ar Latvijas Republikas vēstniecībām ārzemēs, izveidotas izstādes daudzās valstīs: Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Krievijā, Vācijā, Beļģijā, Itālijā, Grieķijā, Norvēģijā, Ķīnā, Spānijā u.c.

Informāciju sagatavojusi

Roberta Mūka muzeja Galēnos vadītāja
Gita Palma