Preiļu novadā

Domājot par jaunizveidojamā Preiļu novada attīstību, Preiļu, Vārkavas, Riebiņu un Aglonas novadu pašvaldību pārstāvji ir izveidojuši tematiskās darba grupas, kurās tiek domāts un strādāts pie kopīgu mērķu sasniegšanas. Pašlaik tiek apzināta esošā situācija katra novada, kuri administratīvi teritoriālās reformas rezultātā tiks pievienoti Preiļu novadam, plānošanas dokumentos.