Jaunatne Sabiedrībā

14. jūlijā Riebiņu MJIC ”Pakāpieni” brīvdabas viesistabā norisinājās “Spēļu turnīrs”.
Jauniešiem bija iespēja pārbaudīt savas stratēģijas prasmes, veiklību un veiksmi piedaloties dažādās aktivitātēs, piemēram, Cirka spēlē, Jengas torņa likšanā, metamā šķīvīša un šautriņu mešanā utt. Neskatoties uz sīvo konkurenci un katra dalībnieka cīņas sparu, draudzīga atmosfēra jauniešu vidū valdīja visa turnīra garumā. Kopvērtējumā dalībniekus vienu no otra šķīra vien pāris punkti.

Kopvērtējumā:
1. vietu ieguva – Artjoms Kitajevs,
2. vietu ieguva– Iļja Lavrenovs,
3. vietu ieguva – Nikita Galkins.

Paldies visiem turnīra dalībniekiem un tiekamies nākošajos Jauniešu centra rīkotajos pasākumos!

Informāciju sagatavoja