Projektu aktualitātes Sabiedrībā
Riebiņos īstenota senioru ideja par soliņu izveidi

7. jūnijā Riebiņu centrā, kā arī gājēju celiņa posmā no Riebiņu Kultūras nama līdz Riebiņu vidusskolai tika uzstādīti trīs soliņi.

Jau martā iedzīvotāju iniciatīvas grupas “Veidojam savus Riebiņus” dalībnieki pēc Riebiņu senioru lūguma iesniedza projekta pieteikumu Mazo grantu projektu konkursam “Iedzīvotāji veido savu vidi – 2024”, ko finansiāli atbalsta Viduslatgales pārnovadu fonds no Preiļu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. Pēc projekta apstiprināšanas iniciatīvas grupa saņēma Riebiņu pagasta pārvaldes un VSIA “Latvijas Valsts ceļi” saskaņojumus soliņu uzstādīšanai minētajā ceļa posmā, kā arī pieteica soliņu izgatavošanu SIA “GGwelding” valdes loceklim Meinardam Rudzātam, un jau pēc diviem mēnešiem soliņi bija gatavi. Paldies Riebiņu pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes pārstāvjiem un Riebiņu pagasta jauniešiem – Denisam Ivanovam, Nikitam Galkinam, Borisam Maslobojevam, Ernestam Zalānam un Dairim Ļebedevičam – par soliņu uzstādīšanu. Tagad Riebiņu centra un gājēju celiņa infrastruktūra ir papildināta ar trim soliem.

Iedzīvotāju iniciatīvas grupa “Veidojam savus Riebiņus” pateicas Viduslatgales pārnovadu fondam, Preiļu novada pašvaldībai, Riebiņu pagasta iedzīvotāju konsultatīvajai padomei, VSIA “Latvijas Valsts ceļi” Latgales reģionālajai nodaļai, Riebiņu pagasta pārvaldei un uzņēmējam Meinardam Rudzātam par atbalstu projekta realizācijā!

Informāciju sagatavoja

IIG “Veidojam savus Riebiņus”
dalībniece
Sanita Upeniece