Sabiedrībā Izglītībā

RTA MIC aicina nodarbinātās personas izmantot iespēju un pilnveidot profesionālās kompetences šādās tālmācības programmās:

Mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums.

Nodarbību sākums: 2020. gada augusts (pēc grupas izveidošanas).

Pieteikšanās līdz 15. jūlijam (izmantojot e-pakalpojumu).

Informācija:

 Karine.Laganovska@rta.lv, +371 26411587