Sabiedrībā Preiļu novadā Iedzīvotājiem

Turpinās projekts “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi Preiļu novadā”, kura ietvaros notikušas jau vairākas aktivitātes: aptauja (rezultāti), Preiļu novada domes mājas lapas sadaļas “REMIGRĀCIJA” papildināšana, video filmiņas veidošana par Preiļu novadu.

Notikuši trīs apmācību semināri Preiļu novada pašvaldības darbiniekiem ar mērķi attīstīt komunikācijas prasmes, kas palīdzētu darbā ar remigrantiem un potenciālajiem remigrantiem. Pirmo semināru “Labas komandas sadarbības elementi” vadīja pieredzējusī izaugsmes apmācību organizatore Ieva Elvīra Garjāne, bet pārējos divus – Ilze Dzenovska, starptautisku miera izglītības apmācību vadītāja, Sertificētu mediatoru padomes locekle par tēmu “Ilgtspējīga sadarbība un cieņpilna komunikācija sadarbībā ar remigrācijas procesa klientiem. Teorija un prakse”.

Tiešie apmācību rezultāti: vairota spēja atpazīt savas un klientu vajadzības un komunicēt tās saskarsmes brīdī; padziļināta izpratne un empātija par savu un klientu emocionālo reakciju cēloņiem; iegūti tieši komunikācijas instrumenti savstarpējās darbinieku saskarsmes un saskarsmes ar klientiem uzlabošanai.

Apmācību vadītāji sniedza arī vērtīgus ieteikumus turpmākajam pašvaldības darbam, piemēram:

  • veidot iekļaujošus dialogus ar visām iesaistītajām mērķgrupām kā regulāru, visur esošo darba vides kultūru;
  • organizēt regulāras pašvaldības darbinieku, administrācijas, sadarbības partneru (pašvaldības ekspertu, organizāciju darbinieku) apmācības komunikācijas prasmju, sarunu vešanas prasmju un domstarpību risināšanas prasmju uzlabošanai ar mērķi attīstīt apzinātu un empātisku sarunu un domstarpību risināšanas kultūru sociālo pārmaiņu īstenošanai un vadīšanai;
  • veicināt kolēģu savstarpēju atbalsta un izaugsmes procesu ieviešanu pašvaldības institūcijās;
  • organizēt tiešsaistes forumus ar potenciālajiem remigrācijas klientiem un klātienes atbalsta sarunu apļus vietējiem iedzīvotājiem savstarpēja atbalsta un sadarbības veicināšanai;
  • organizēt savlaicīgu un jēgpilnu sabiedrības iesaisti pašvaldības lēmumu izstrādē un pārmaiņu vadībā u.c.

21. augustā plānots projekta interaktīvs noslēguma pasākums Preiļu novada iedzīvotājiem, īpaši aicinot piedalīties cilvēkus, kas ir atgriezušies/ ieradušies uz dzīvi mūsu novadā.

Projekts dod iespēju izplatīt informāciju par novadu un apzināt vairāk potenciālo remigrantu. Projekts pagarināts sakarā ar ārkārtas situāciju un ilgs līdz 2020.gada septembrim, bet pašvaldības darbinieku brauciens uz Īriju ir atcelts, attiecīgi samazinot projekta finansējumu.

Elita Jermolajeva,
projekta vadītāja, Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja

Aktivitāte notiek Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) prioritārā pasākuma 2019.-2021. gadam “Diasporas likuma normu īstenošanai (Atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas koordinators”)  ietvaros.