Pagastos Attīstībā

Novembrī noslēgušies LEADER projekta Nr. 22-03-AL21-A019.2204-000001 “Arendoles Dievmātes Romas katoļu draudzes lūgšanu nama jumta seguma nomaiņa” celtniecības darbi Rožkalnu pagastā.

Projekta mērķis – saglabāt un uzlabot Arendoles infrastruktūru, seno vēsturisko ēku izmantot kā pulcēšanās vietu pēc dievkalpojumiem, uzņemt svētceļniekus, kuri dodas uz starptautisko svētvietu Aglonā.

Būvdarbu laikā tika noņemts vecais šīferis, izlīdzināta jumta plakne, sakārtoti mūrlates bojātie posmi, uzlikts jauns latojums, uzklāta antikondensāta plēve un uzlikts jauns gludais skārds sarkanā krāsā 234 m2 platībā. No sarkanajiem ķieģeļiem samūrēti trīs jauni dūmvadi virs jumta.

Projekta attiecināmās izmaksas sastādīja 29 111,73 EUR, tai skaitā publiskais finansējums 26 200,55 EUR apmērā un līdzfinansējums no Preiļu novada pašvaldības – 2 911,18 EUR.

Būvdarbus veica SIA “Kontrols A” no Rēzeknes. Draudze ir pateicīga Preiļu novada pašvaldības Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas projektu vadītājai I. Valainei, darbu vadītājam A. Brolišam, celtniecības darbu veicējam J. Pastaram, Preiļu novada Būvvaldes darbiniekiem. Pateicamies arī Preiļu novada deputātiem par piešķirto līdzfinansējumu.

Informāciju sagatavojis

Draudzes prāvests
A.Aglonietis