Projektu aktualitātes Pagastos

Galēnu Kultūrvēstures biedrība ik gadu realizē vismaz divus projektus. Katru gadu Galēnu pagastā tiek popularizēts kāds kultūrvēsturisks objekts, sakoptas vēsturiskās ēkas un dabas objekti, sabiedrība tiek iepazīstināta ar Galēnu pagasta kultūras un vēsturiskām personībām, iemūžinot to piemiņu un saglabājot rakstiskas liecības. Pagasta jaunieši tiek uzrunāti iesaistīties sava pagasta sakopšanas darbos, kopīgu iniciatīvu realizēšanā, sabiedriskā labuma projektu izstrādē un realizēšanā. Vietējās mazākumtautību kopienas tiek iesaistītas kopīgu projektu realizācijā, savas identitātes saglabāšanā un popularizēšanā.

2023. gada pavasarī Galēnu Kultūrvēstures biedrība sadarbībā ar Roberta Mūka muzeju piedalījās “Viduslatgales pārnovadu fonda” organizētajā Mazo grantu projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi - 2023” ar projektu “Vides dizaina uzlabošana. Roberta Mūka muzeja Galēnos ēkas un ieejas atpazīšana un nolasīšana Galēnu ciema vidē.” Projekts tika apstiprināts un rezultātā izveidots informatīvs baneris, kas informē apmeklētājus par to, kur atrodas muzeja ieeja. 2022. gads parādīja to, ka apmeklētājus ne tikai mulsina tas, ka Roberta Mūka muzejs Galēnos ir Līvānu tipa mājā, bet vēl vairāk apmeklētāji apmulst par to, kur muzejam atrodas ieeja. Projekts kļuva par lielisku iespēju sākt ar mazumiņu vides nolasāmības dizainā un izvedot baneri.

Banera iesvētības notika 7. augustā - dienā, kurā to ne tikai atklāja publikas apskatei, bet arī pievakares vētrainie laika apstākļi pārbaudīja tā izturību! Atklāšana tika noslēgta ar ceļa meklēšanu uz muzeja ieeju pēc jaunās norādes, lai piedalītos Roberta Mūka muzeja Galēnos organizētajā literārajā pēcpusdienā ar jauno literāti Ligiju Purinašu.

Paldies Roberta Mūka muzeja komandai un arī Galēnu Kultūrvēstures biedrības sastāvā esošajiem: Gitai Palmai un Ingai Skrūzmanei-Mičulei par projekta realizāciju, Andrim par rāmja uzstādīšanu, SIA “Drukas nams” par rāmja un banera izgatavošanu! Lai izdodas piesaistīt arvien jaunus muzeja apmeklētājus, kuri iegūs pozitīvas un gudras domas savas dzīves bagātināšanai un ienesīs mūsu pagasta un biedrības dzīvē jaunas iniciatīvu dzirksteles!

Attēlu autores Gita Palma un Inga Skrūzmane-Mičule

Informāciju sagatavoja

Galēnu Kultūrvēstures biedrība