Pagastos Jaunatne

Riebiņu apvienības pārvalde sadarbībā ar Riebiņu vidusskolu, Galēnu pamatskolu, Rušonas pamatskolu un MJIC “Pakāpieni”  realizēja pēdējās aktivitātes, Izglītības un zinātnes ministrijas un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras apstiprinātā projekta “Atbalsts Riebiņu novada jauniešiem Covid-19 krīzes apstākļos” ietvaros.

22.novembrī un 1.decembrūi notika karjeras konsultanta konsultācija Rušonas pamatskolā un Riebiņu vidusskolā. Aktivitātes ietvaros jauniešiem bija iespēja uzzināt savas, vēlmes, prasmes, iepazīt profesiju pasauli. Pasākumu vadīja karjeras konsultante Lolita Šmukste.

23.novembrī jaunieši no Rušonas pamatskolas piedalījās keramikas meistarklasēs, kuru laikā tika iepazītas latvju rakstu zīmes, izveidotas māla krūzītes, kas pēcāk izdekorētas ar latvju rakstu zīmēm. Izgatavotie trauki tika apdedzināti P.Čerņavska keramikas mājā. Keramikas darbus palīdzēja radīt keramiķis – Raivo Andersons.

25.novembrī jaunieši tika aicināti uz 3D modelēšanas un printēšanas apmācībām. Lai nākotnē veicinātu jauniešu iekļaušanos darba tirgū, projekta ietvaros tika iegādāti divi 3D printeri un jauniešiem veiktas apmācības par darbu ar tiem. Apmācību dalībnieki – Riebiņu vidusskolas audzēkņi – tika iepazīstināti ar 3D lietojumprogrammām, printera drukāšanas iespējām un daudzveidīgo izmantošanu ražošanā.

30. novembrī notika Šūšanas meistarklase, kuras ietvaros jaunieši, izmantojot šujmašīnu un pirms tam sagatavotās piegrieztnes, izšuva praktiskus auduma maisiņus, kurus varēs izmantot ikdienā. Pasākumā piedalījās jaunieši no Riebiņu vidusskolas.

6.decembrī  Galēnu pamatskolas jaunieši amatnieces Intas Rečas vadībā piedalījās rotu darināšanas meistarklasē.  Jauniešiem, izmantojot aušanas stelles, bija dota iespēja radoši izpausties un izaust rokassprādzītes ar ieaustām pērlītēm.

Kā pēdējā no projekta “Atbalsts Riebiņu novada jauniešiem Covid-19 krīzes apstākļos” aktivitātēm bija kilometru vākšanas izaicinājums. Izaicinājumā varēja piedalīties jaunieši vecumā no 13-25 gadiem, komandā pa 3 cilvēki.

Aktivitātes uzdevumi: popularizēt aktivitātes svaigā gaisā un lietderīgu ārpusskolas laika pavadīšanu caur orientēšanās sporta veidu; vairot veikto kustību daudzumu ikdienā; veicināt veselīgu dzīvesveidu un kustību prieku; nodrošināt atbalsta pasākumus jauniešiem Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai caur socializēšanos.

Pasākuma mērķis bija krāt kilometrus skrienot, soļojot, slēpojot, slidojot, piefiksēt katra dalībnieka pieveiktos kilometrus kādā no sporta aplikācijām. Aktivitāte norisinājās laika posmā no 2021.gada 11.decembra līdz 2021.gada 13.decembrim. Komandas sakrātie kilometri summējās kopā, par laureātiem kļuva komanda AGO ar nosoļotiem 53,67 km. Aktivitātē piedalījās 3 komandas kopā sakrājot 96,81 km.

Paldies visiem, kuri piedalījās un aktīvi atbalstīja projekta norisi!

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023.gadam ietvaros.

Projekta vadītāja

Sanita Kabakova