Pamatojoties uz 6. aprīļa Preiļu novada domes lēmumu, Raiņa bulvārī, Preiļos ir noņemtas aizlieguma zīmes Nr. 323 („Maksimālā ātruma ierobežojums 30 km/h”).

Preiļu novada Tehniskās daļas būvinženieris Ervīns Rusiņš skaidro, ka ielas posms pilsētā satiksmei ir pietiekami drošs, lai turpmāk pa to transports pārvietotos ar ātruma ierobežojumu līdz 50 km/h. 7. aprīlī attiecīgās ceļa zīmes ir noņemtas, līdz ar to šobrīd stājies spēkā Ministru kabineta noteikumu Nr. 279 „Ceļu satiksmes noteikumi” 9. nodaļas 101. punkts, kurš nosaka ātruma ierobežojumu līdz 50 km/h.

Atgādinām, ka zīmes ar braukšanas ātrumu informē par maksimālo atļauto ātrumu, bet faktiskais braukšanas ātrums autovadītājam jāizvēlas, izvērtējot situāciju uz ielas, braukšanas apstākļus un savas prasmes!

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore