Projektu aktualitātes
Logo

Preiļu novada Kultūras centrā, ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta ietvaros būvdarbi tika uzsākti 2022. gada pavasarī. Projekta Nr. 4.2.2.0/21/A/057 mērķis ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus pašvaldības ēkā Preiļos, Raiņa bulvāri 24, iegūt primārās enerģijas ietaupījumu, samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu un saražot papildjaudu no atjaunojamajiem energoresursiem elektroenerģijas izmantošanai. Objektā būvdarbi šobrīd tuvojas noslēguma fāzei un ļoti drīz kultūras centrs vērs savas durvis vaļā apmeklētājiem ar jaunu un kultūras pasākumiem piesātinātu sezonu.

Kultūras centrs iegūs ne tikai pievilcīgu un mūsdienu prasībām atbilstošu jaunu vizuālo tēlu, bet kļūs energoefektīvs. Atgādinām, ka projekta ietvaros tika uzlabots ēkas tehniskais stāvoklis: nomainīts jumta segums, nosiltināts 2. stāva pārsegums, izbūvēta mehāniskā ventilācijas sistēma, nodrošinot silta gaisa utilizāciju vismaz 80 % apmērā, modernizēts siltummezgls, nomainīts grīdas segums sarīkojumu zālē un atjaunots esošais apgaismojums, nomainot veco uz modernu un energoefektīvu LED apgaismojumu.

Ēkā aktīvi notiek Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas (turpmāk - UATS ) sistēmas izbūve, kas arī šobrīd veiksmīgi tuvojas finiša taisnei. UATS sistēmas izbūves nepieciešamību un tehnisko izpildījumu reglamentē MK Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi". Šīs sistēmas izbūve var ietekmēt telpu vizuālo estētiku, bet vēlamies uzsvērt, ka publiskā telpā primārais tomēr ir drošības prasību izpilde. 

Informāciju sagatavoja

Imelda Vutnāne-Kojāne

Projekta vadītāja - 220. kabinets
imelda.vutnane [at] preili.lv