Preiļu novada dome ir uzsākusi īstenot projektu “Pārrobežu vēstures un kultūras mantojuma veicināšana ar muzeja inovāciju palīdzību”.

Preiļu novada dome ar šī gada 1. jūniju ir uzsākusi īstenot Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu Nr. ENI-LLB-1-244 “Pārrobežu vēstures un kultūras mantojuma veicināšana ar muzeja inovāciju palīdzību”.

Galvenā pārrobežu problēma – mūsdienās pierobežas muzeji stagnē un kļūst mazāk pievilcīgi muzeju apmeklētājiem, jo pastāvīgās ekspozīcijas ilgstoši netiek mainītas. Muzeju nozīmīgā loma kultūras tūrismā ir nepilnīgi attīstīta, galvenie trūkumi ir personāla nepietiekamās zināšanas par moderno tehnoloģiju izmantošanas iespējām kultūras un vēsturiskā mantojuma popularizēšanā mūsdienīgā veidā, kā arī zemās komunikācijas prasmes ar muzeju apmeklētājiem, it īpaši ārzemju viesiem.

Projekta mērķis ir  izveidot pārrobežu sadarbības platformu, radot nosacījumus, nodrošinātu arvien lielāku tūristu un apmeklētāju interesi par kultūrvēsturisko mantojumu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas teritorijā.

Projekta īstenošana uzlabos muzeju un to ekspozīciju pievilcību, stiprinās muzeju speciālistu zināšanas par digitālajām kompetencēm un kultūras mantojuma popularizēšanu, veicinās skolēnu dalību muzeju aktivitātēs.

Preiļu novada domes galvenās projekta aktivitātes ir:

  • Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja mobilās aplikācijas izveide un interaktīvās spēlēs izstrāde;
  • Moderno tehnoloģiju aprīkojuma iegāde Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejam;
  • Semināra organizēšana muzeju speciālistiem par digitālām kompetencēm un par moderno tehnoloģiju pielietojumu muzejos;
  • E-rokasgrāmatas “Muzejs 2025” izstrāde;
  • Projekta reklāmas video izstrāde;
  • Jaunas muzeja izglītojošās programmas skolēniem izveide Dzīvā vēstures klasē;
  • Starptautiska ielu muzeja festivāla organizēšana Preiļos.

Projekta īstenošanā iesaistīsies trīs partneri: Vadošais projekta partneris – Preiļu novada dome (LV), Grodņas reliģijas un vēstures valsts muzejs (BY), Panevēžas novadpētniecības muzejs (LT).

Kopējās projekta izmaksas 367 864,64 eiro, no kuriem 90% jeb 331 078,17 eiro veido Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta finansējums, 10% projekta partneru līdzfinansējums.

Preiļu novada domes plānotais finansējums projekta aktivitāšu īstenošanai ir 132 516,19 eiro, t.sk. 119 264,57 eiro veido Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta finansējums un 13 251,62 eiro pašvaldības un Latvijas valsts finansējums.

Projekta īstenošanas periods: 24 mēneši.

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Preiļu novada dome un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Detalizētāka informācija par projektu www.eni-cbc.eu/llb/en/projects vai www.preili.lv

Informāciju sagatavoja:

Inese Matisāne
projekta koordinatore
e-pasts: Inese.Matisane79@gmail.com

Foto: Gunārs Vilcāns