Pašvaldībā Jaunatne

Preiļu novada pašvaldība piedalās Eiropas Savienības programmas “Eiropa pilsoņiem” starptautiskajā projektā Jauniešu radoša darbība un solidaritāte krīzes laikā – SOLIDART (Network for the youth debate about the solidarity in crisis times through creativity and art).

No 17. līdz 20. janvārim Preiļu novada pašvaldībā viesojās projekta partneri no 7 valstīm – Slovēnijas, Spānijas, Polijas, Grieķijas, Portugāles, Francijas un Bulgārijas. Projekta mērķis ir sadarbība starp dažādu valstu jauniešiem, lai komunicētu, debatētu, attīstītu radošumu un inovatīvas idejas, vienlaikus izzinot Eiropas kopējās vērtības un aktīvāk iesaistoties vietējo pašvaldību sabiedriskajā dzīvē.

Šajās dienās notika tikšanās Preiļu novada pašvaldībā ar domes priekšsēdētāja vietnieku, daļu speciālistiem, kur katra valsts dalījās ar labās prakses Eiropas projektiem, dalījās savā pieredzē projektu ieviešanā un īstenošanā. Tika apmeklēti arī populārākie novada tūrisma objekti – Miniatūrā karaļvalsts un leļļu galerija, Maizes muzejs, metāla mākslas galerija “Nester Custom” un Aglonas Bazilika. Tika iegūtas jaunas prasmes keramikas darbnīcā “Jašas podi” kopā ar Kristīni Nicmani. Viesi iepazina mūsu tautas kultūru danču vakarā kopā ar folkloras kopu “Rūtoj” un jauniešu deju kolektīvu “Dancari”. Šajās dienās notika arī diskusija Aglonas Radošo industriju centrā  “Kā būt labam Eiropas pilsonim?” kopā ar Aglonas vidusskolas un Aglonas Katoļu ģimnāzijas jauniešiem.

Caur visām aktivitātēm, kopīgajiem pasākumiem notika gan speciālistu, gan jauniešu savstarpējā dalīšanās pieredzē, iegūtas jaunas zināšanas, attīstītas dažādas idejas, iepazīstināti gan mūsu jaunieši, gan viesi ar dažādām kultūrām un to tradīcijām, kā arī tika dibināti kontakti turpmākai sadarbībai.

Liels paldies ikvienam, kurš šajās dienās iesaistījās projekta aktivitātēs – gan organizēšanā, gan vadīšanā un īstenošanā!

Informāciju sagatavojusi

projekta “SOLIDART” koordinatore
Sintija Ančeva