Sabiedrībā

Ar šādu nosaukumu 21. augustā notika projekta “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi Preiļu novadā” aktivitātes, uz kurām tika aicināts ikviens iedzīvotājs un it īpaši cilvēki, kas atgriezušies no ārzemēm uz dzīvi mūsu pašvaldībā.

Vispirms dalībniekiem bija iespēja apmeklēt Preiļu pili, kurā ekskursiju vadīja Sanda Čingule-Vinogradova, Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja. Turpinājumā Kultūras centrā klātesošos uzrunāja Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrā vietniece Klavdija Zarāne un remigrācijas koordinatore Latgalē Astrīda Leščinska.

Interaktīvo pasākumu  vadīja pieredzējusī izaugsmes apmācību organizatore Ieva Elvīra Garjāne. Klātesošie brīvā un nepiespiestā atmosfērā komunicēja savā starpā, diskutēja, zīmēja savu “sapņu māju” un rakstīja stāstus – pasakas, tai skaitā par emigrāciju un atgriešanos… Bija iespēja atstāt savu pirksta nospiedumu uz novada jaunās kartes – Preiļu parka koka ripas gandrīz 85 cm diametrā. Pasākumā tika izteikti arī priekšlikumi pašvaldības turpmākajam darbam.

Projekts sākās 2019. gada oktobrī, un tajā notikušas dažādas aktivitātes: aptauja, vairāki apmācību semināri Preiļu novada pašvaldības darbiniekiem ar mērķi attīstīt prasmes, kas palīdzētu darbā ar remigrantiem. Papildināta domes mājas lapas sadaļa “REMIGRĀCIJA” un izveidota video filmiņa. Sakarā ar ārkārtas situāciju pašvaldības darbinieku brauciens uz Īriju tika atcelts, attiecīgi samazinot projekta kopējo finansējumu līdz 6500 EUR.

Tiešie apmācību rezultāti: vairota spēja atpazīt savas un klientu vajadzības un komunicēt tās saskarsmes brīdī; iegūti komunikācijas instrumenti savstarpējās darbinieku saskarsmes un saskarsmes ar klientiem uzlabošanai.

Apmācību vadītāju ieteikumi pašvaldības darbam:

  • veidot iekļaujošus dialogus ar visām iesaistītajām mērķgrupām kā regulāru, visur esošu darba vides kultūru;
  • organizēt regulāras pašvaldības darbinieku, administrācijas, sadarbības partneru (ekspertu, citu organizāciju speciālistu) apmācības komunikācijas un sarunu vešanas prasmju uzlabošanai ar mērķi attīstīt apzinātu, empātisku sarunu un domstarpību risināšanas kultūru sociālo pārmaiņu īstenošanai un vadīšanai;
  • organizēt tiešsaistes forumus ar potenciālajiem remigrācijas klientiem un klātienes atbalsta sarunu apļus vietējiem iedzīvotājiem savstarpējas sadarbības veicināšanai;
  • organizēt savlaicīgu un jēgpilnu sabiedrības iesaisti pašvaldības lēmumu izstrādē un pārmaiņu vadībā u.c.

Projekts deva iespēju izplatīt informāciju par novadu un apzināt vairāk potenciālo remigrantu, kā arī attīstīt pašvaldības darbinieku komunikācijas prasmes.

Aktivitāte notiek Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) prioritārā pasākuma 2019.-2021. gadam “Diasporas likuma normu īstenošanai (Atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas koordinators”) ietvaros.

Elita Jermolajeva,
projekta vadītāja,
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja