Muzejos Kultūrā

Zem viena jumta ar Preiļu novada kultūras centru mājo Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs. Šogad tas strādā savas 35. dzimšanas dienas zīmē. Visus šos gadus muzeja misija bijusi popularizēt Preiļu novadā dzīvojošo iepriekšējo paaudžu materiālās un nemateriālās vērtības, un darbs pie tā neapstājas arī šodien.