Preiļu novadā

Pēdējo divu gadu laikā tika īstenoti divi LEADER projekti Preiļu vecticībnieku draudzē.

Projekts nr.: 19-03-AL21-A019.2204-000011 „Preiļu Vecticībnieku lūgšanas nama renovācija” tika realizēts no 2020.gada februāra līdz 2021.gada septembrim.

Projekta ietvaros tika veikta Preiļu vecticībnieku lūgšanas nama renovācija (nomainot 6 logus, 2 durvis un uzstādot zvanu komplektu), kā arī iegādāties saliekamās metāla kāpnes ar pandusu, – tādējādi veicinot Preiļu pilsētas un novada iedzīvotājiem svarīgu sabiedrisko un reliģisko tradīciju saglabāšanu, atbalstot vietējo vecticībnieku kopienu.

Projektā tika iegādāts kvalitatīvs zvanu komplekts, kas sastāv no 6 harmoniski pieskaņotiem zvaniem, kas ļaus atskaņot zvanu melodijas Preiļu vecticībnieku lūgšanas namā. Apzinot potenciālos baznīcu zvanu ražotājus, atbalsta pretendents nonāca pie secinājuma, ka Latvijā un pārējās Baltijas valstīs nav neviena baznīcas zvanu ražotāja, un vienīgie tuvākie baznīcu zvanu ražotāji ir Krievijā – zvanu darbnīca “Kolokoļnij Grad” (IU “Medvedevs”), kur visi zvani tiek izgatavoti pēc pirmsrevolūcijas profiliem, kas saglabājušies no senas zvanu izgatavotāju dzimtas- Olovjašņikoviem. Tā kā zvanu izgatavošanā tiek izmantoti vistīrākie materiāli – varš un alva, tad tas ļauj izgatavot vislabākos mūsdienu zvanus, kas izceļas ar savu kvalitāti un skanējumu. Zvanu darbnīca pievērš arī īpašu uzmanību zvanu noformējumam – tie rotāti ar dekoratīviem elementiem, kam ir augsts mākslinieciskais noformējums, bet tie ir arī atturīgi un vienkārši, tādējādi ievērojot labākās pirmsrevolūcijas zvanu liešanas tradīcijas

Kopējā projekta finansējuma summa – 17958,98 EUR, no kuriem 16163,08 EUR ir ELFLA finansētā summa, bet 1795,90 EUR ir Preiļu novada domes līdzfinansējums.

Projekta nr.: 20-03-AL21-A019.2204-000003 “Preiļu Vecticībnieku lūgšanas nama renovācija-2. kārta” realizācija tika īstenota laika posmā no 01.10.2020. līdz 31.08.2021.

Projekta ietvaros tika nomainīti 12 logi, nokrāsota ēkas fasāde un cokols, kā arī uzstādīts vertikālais pacēlājs pie lūgšanu nama, lai vecticībnieku nams būtu pieejams arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem, līdz šim draudzes locekļi Preiļu vecticībnieku lūgšanas namā varēja iekļūt tikai pa kāpnēm, kas apgrūtināja draudzes nama pieejamību.

Kopēja projekta finansējuma summa ir 24206,61 EUR, no kuriem 21785,95 EUR ir ELFLA finansētā summa, bet 2420,66 EUR ir Preiļu novada domes līdzfinansējums.

Irina Šelkovaja, projektu vadītāja