Preiļu novadā Izglītībā Iedzīvotājiem

Noslēgusies Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) sadarbībā ar Profesionālās tālākizglītības centru „FIBRA” īstenotā motivācijas un atbalsta programma cilvēkiem, kas saskārušies ar šķēršļiem, iesaistoties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, etniskās piederības, invaliditātes vai vecuma dēļ Preiļu un Līvānu novados. Laika posmā no 2022. gada maija līdz oktobrim motivācijas programmas noslēdzošajā periodā 60 personām jeb 100% sociālās atstumtības riskam pakļautajiem Preiļu un Līvānu novada iedzīvotājiem, atkal izdevies iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā.

Neskatoties uz to, ka Latvijā virkne likumu un politikas vadlīnijas skar diskriminācijas aizliegumu, sabiedrībā joprojām pastāv diskriminācijas pazīmes pēc dažādiem aspektiem. Sabiedrībā pastāvošie stereotipi un aizspriedumi lielā mērā ietekmē šo diskriminēto personu spēju iekļauties nodarbinātībā vai izglītības apguvē, vienlaikus šīs personas saskaras arī ar augstu nabadzības un sociālās izolētības risku, kas ierobežo to spēju mainīt savu līdzšinējo dzīves situāciju.

Lai realizētu visu sabiedrības grupu potenciālu un mazinātu sociālo atstumtību, SIF vairākus gadus īsteno Motivācijas programmu, sniedzot atbalstu diskriminācijai pakļauto cilvēku spējām iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā. Preiļu, Līvānu un Rēzeknes novadā kopš 2020. gada atbalsts kopā sniegts 180 sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, no kuriem 177 jeb 98% atkal izdevies iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā.

“Motivācijas programma ir īstenota no 2018. gada, dažādos Latvijas reģionos, nodrošinot atbalsta pakalpojumus – sociālo darbinieku, karjeras konsultantu, psihologu, juristu u.tml pēc iespējas tuvāk nevienlīdzības skartajam cilvēkam. Saņemtais atbalsts ir neatsverams un ir bijis būtisks pagrieziens pozitīvām pārmaiņām, palīdzot dalībniekiem apzināties risināmās problēmas, piedāvājot situācijai atbilstošākos risinājumus un iespējamās izaugsmes iespējas, tā pilnvērtīgi iekļaujoties sabiedrībā,” skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Pārmaiņu aģents jeb sociālais darbinieks katram dalībniekam bija ne tikai kā iedvesmotājs un motivētājs, bet bieži vien arī kā vistuvākais cilvēks, kam varēja uzticēt lietas, kuras ilgi bijušas nepateiktas. Piemēram, kāda dalībniece pēc vairāku gadu garumā ciestas vardarbības spēja atrast sevī spēku pārtraukt vardarbīgas attiecības, lai pasargātu sevi un savus bērnus no varmākas un lai meklētu risinājumus, kā mainīt savu dzīvi uz labu. Motivācijas programma sniedza iespēju noticēt savām spējām un realizēt senus nepiepildītos sapņus. Vairāki projekta dalībnieki uzsāka apgūt profesijas, par kurām bija sapņojuši jau bērnībā.

“Dalībnieki, kuriem tika sniegta iespēja iesaistīties Motivācijas programmā sākotnēji šķita skeptiski pret aktivitātēm un ilgo iesaistes termiņu, tomēr dinamiskajā darba procesā paši izrādīja interesi pēc atbalsta personāla konsultācijām, tādējādi gūstot vērtīgu pieredzi sevis pilnveidošanā un motivāciju uzlabot savu līdzšinējo dzīves situāciju. Noslēdzoties Motivācijas programmai dalībnieki bija saņēmuši iedrošinājumu, pārliecību par savām spējām pat ja ir bijuši ilgstoši bezdarbnieki vai strādājot cieš no sociālās diskriminācijas no iedzīvotājiem, iemācījās priecāties par sasniegumiem, pieņemt dažādus izaicinājumus, motivēti vairāk saskatīt dzīvē un apkārtnē pozitīvo,” stāsta reģionālā koordinatore Iveta Tiltiņa.

Motivācijas programma Latvijā tiek īstenota kopš 2018.gada Sabiedrības integrācijas fonda projekta “Dažādības veicināšana” ietvaros, un šogad programma noslēgsies. Šajā laikā visā Latvijā dažāda veida motivācijas un atbalsta pakalpojumus ir saņēmuši 3240 iedzīvotāju.

Motivācijas programma un atbalsta pasākumi cilvēkiem, kas vēlas iekļauties nodarbinātībā un izglītībā, tiek veikts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Dažādības veicināšana” (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Plašāka informācija:

Zane Jēkabsone
Sabiedrības integrācijas fonds
Sabiedrisko attiecību speciāliste
zane.jekabsone@sif.gov.lv
+371 22811020