Pašvaldībā Atbalsts Ukrainai

11. janvārī, pateicoties AS “Preiļu siers” labvēlībai, Preiļu novada pašvaldības un Viduslatgales pārnovadu fonda atbalstam, ceļu pie sadraudzības pilsētas Ņižinas partneriem uzsāk vēl viena palīdzības krava.

AS “Preiļu siers” Realizācijas daļas vadītājs Artjoms Akentjevs informēja, ka šajā kravā tika iekrautas kopā 20 paletes ar AS “Preiļu siers” un meitas uzņēmumu (AS “Latgales piens”, AS “Krāslavas piens”) saražotu piena produkciju: 2 tonnas siera “Čedars”, 800 kg biezpiena sieriņi “Mazulis”, 2 tonnas UHT skābais krējums un 2,5 tonnas saldkrējuma sviesta. Vēl kravā iekļauta palete ar gaļas konserviem (300 kg).

Preiļu novada pašvaldība šai kravai pievienoja strāvas ģeneratoru un dīzeļsildītāju, kas pēc Ņižinas partneru sniegtās informācijas šobrīd ir ļoti aktuāla vajadzība, ņemot vērā Krievijas uzbrukumu radītos elektroapgādes un siltumenerģijas traucējumus. Iekārtas iegādātas par līdzekļiem, kas tika saziedoti Labdarības koncertā “Ukrainas atbalstam” Riebiņos (25.11.2022.) – 1034,00 EUR un Preiļu novada pašvaldības finansējumu. Ģeneratora un sildītāja kopējā summa 1655,00 EUR. Palīdzības kravas izmaksas sastāda apmēram 40 000 EUR.

Preiļu novada pašvaldība izsaka vislielāko pateicību AS “Preiļu siers” un personīgi Jāzepam Šņepstam, kā arī Viduslatgales pārnovadu fondam par sadarbību un atbalstu sadraudzības pilsētas partneriem. Tāpat lielu paldies sakām ikvienam labās gribas cilvēkam, kurš atsaucies aicinājumiem ziedot gan labdarības koncertā, gan citās reizēs. Kopīgiem spēkiem esam varējuši sniegt palīdzību ukraiņu cilvēkiem gan viņu zemē, gan tiem, kuri šobrīd uzturas pie mums, Preiļu novadā.

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa