Iedzīvotājiem

Preiļu Romas katoļu draudze aicina 23. aprīlī uz Sv. Misi plkst. 9.00. Pēc dievkalpojuma uz tikšanos draudzes mājā aicinām vecākus kopā ar bērniem, kuri vēlas šogad saņemt Pirmo Svēto komūniju.

Preiļu Romas katoļu draudze