Nevalstiskajās organizācijās Kultūrā

Projekts tika iesniegts nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” mazo grantu projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi – 2020”. Projekta mērķis bija izveidot kultūrvidei atbilstošu aktīvās un intelektuālās atpūtas vietu Preiļu parka teritorijā, attīstot jauniešu intelektuālo potenciālu, piedāvājot aizraujošu izklaidi bērniem, intelektuāli un emocionāli bagātinot pilsētas viesus.

Projekta idejai bija pamatojums. Jau vairākus gadus Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs piedāvāja lielformāta šaha spēli uz sazīmēta laukuma pie ieejas Preiļu muižas kapelā. Tas nebija ērti un estētiski.

Politiski represēto biedrība, kura nereti izmanto Preiļu muižas kapelu saviem pasākumiem, nolēma pieteikt dalību projektu konkursā, lai piesaistītu finansējumu  un izveidotu pastāvīgu, no divkrāsaina bruģa izbūvētu šaha spēles laukumu teritorijā starp Preiļu 2. vidusskolu, Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja krājuma ēkām un Preiļu muižas kapelu.

Projekta kopējās izmaksas sastādīja 1442.00 EUR, no kuriem 550.00 EUR bija Viduslatgales pārnovadu fonda finansējums. 892.00 EUR bija Preiļu novada domes finansējums (400.00 EUR no Preiļu pils un muižas apsaimniekošanas budžeta, 492.00 EUR no Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja budžeta).

Darbus veica SIA “K9” savlaicīgi un labā kvalitātē.

Septembrī notika lielformāta šaha spēles laukuma prezentācija. Vispirms ar muzeja darbinieku šaha turnīru. Šaha laukumā roku izmēģināja J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu vidusskolas audzēkņi, arī audzēkņi no PIKC Daugavpils tehnikuma. Savukārt prieku šaha figūru pārnēsāšana sagādāja Preiļu pirmsskolas iestādes “Pasaciņa” audzēkņiem.

Tika labiekārtota un apzaļumota teritorija ap šaha laukumu. Muzeja darbinieki tam blakus uzstādīja soliņu apmeklētājiem ar uzrakstu “Johans Mihaels Borhs”, tādā veidā popularizējot muižnieku atstāto mantojumu Preiļos.

Pēc vienošanās ar Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeju ilgtermiņā lielformāta šaha laukums būs sezonāls (maijs – oktobris) muzeja piedāvājums izglītojošo programmu un ekskursiju satura bagātināšanai.

Tekla Bekeša,
projekta vadītāja,
Preiļu politiski represēto biedrība valdes locekle